« Tagasi

Maakonna arengustrateegia ootab kaasa mõtlema

Ootame aktiivseid ja ettevõtlikke inimesi ning organisatsioone Järvamaa Arengustrateegia 2035+ koostamise avaseminarile 30. aprillil kell 13.00 Paide Raekoja II korruse saali.

Viimase poole aasta jooksul on maakonnas toimunud nii haldus- kui riigireform, mis on endaga kaasa toonud muudatusi. Järvamaa vajab selles valguses täiesti uut lähenemist, kuidas edaspidi korraldada omavahelist koostööd ning üheskoos vastu astuda suurtele tuleviku väljakutsetele nagu rahvastiku vähenemine ja vananemine, tehnoloogiline areng ning inimeste töötamisharjumuste muutused.

Leiame, et kõikide tegevuste aluseks on inimvara arendamine ja ettevõtluseks/algatusteks vajaliku keskkonna loomine, sh ettevõtlikkuse kui ellusuhtumise kujundamine.

Strateegia peab keskendub eelkõige sellele, kuidas erinevad eluvaldkonnad, avalikud teenused ja koostöövõrgustikud võiksid/saaksid neid aspekte maakonnas positiivselt mõjutada. Selle kõige jaoks läheb tarvis kõikide osapoolte aktiivset osalemist.

Avaseminaril keskendume järgmistele küsimustele ja teemadele:

  • miks on arengustrateegiat vaja ning mis on eesmärgid ja ootused?;
  • mõtestame maakonda, kes või mis see on ja kuidas kantakse selle identiteeti?;
  • kirjeldame arengustrateegia protsessi ja rollijaotused, ajakava;
  • kaardistame maakonna peamised arengueeldused, eripära ja võtmevaldkonnad;

Kõik strateegia tegemist puudutavad teated, juhendmaterjalid ja koosolekute protokollid on üleval SIIN

Oma osalemisest saab teada anda 26.aprillini SIIN

 

Lisainfo:
Katrin Puusepp
juhatuse liige
Tel: 5349 7727
E-post: katrin@jarva.ee