24.01.17

EDULOO PEALKIRI: Taaskasutusnädal ehk TASKA on õpilaste lemmik
KOOLI NIMI: Türi Põhikool
EDULOO ESITAJA: Ülle Tammela
EDULOO JUHENDAJA: Aili Avi                                         
KLASS/VANUSERÜHM: 1.-9. klassid
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: 2014.-2016. õppeaastad (jätkuv tegevus)
TEGEVUSE EESMÄRK: Populariseerida taaskasutust ja keskkonda säästvat mõtteviisi; Toetada klasside koostööoskust; Arendada julge esinemise ja töötubade juhendamise kaudu õpilastes kodanikuaktiivsust.
TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS: Igal õppeaastal korraldatakse TASKA ehk Türi Põhikooli taaskasutusnädal: varakult mõeldakse välja teema ja taaskasutatav materjal (klassid koguvad ja teevad sellest ka ühise loovtöö-praktilise eseme näitusele). Nädala jooksul toimuvad vahetunni-töötoad, näitus, taaskasutuse moesõu, plakatikonkurss, kooli külastavad temaatilised külalised jms).
Parim ülevaade TASKA ajaveebist: www.taaskasutusnadal.blogspot.com
Youtubes ülevaatlik film: www.youtube.com/watch?v=-bUej4EOMK4
PARTNERITE KAASAMINE:
Partner nr1: kodud, lapsevanemad, õpilased
Partneri panus: (aitavad koguda materjale: kangad, nööbid, plastkanistrid, Kindersurprise plastmunad, üksikud sokid, T-särgid jms). Ühisel nn jagamislaadal saab jagada kellelegi vajalikke asju (väiksed riided, koolikotid, pinalid jms – sõbralt sõbrale jagamine).
Partneri kasu: vabanevad üleliigsetest asjadest, saavad koos lapsega rääkida taaskasutusest; teha konkreetselt koostööd kooliga, aidata lapsi, kel mõnest asjast puudus.
Partner nr2: õpetajad, klassijuhatajad, klass
Partneri panus: ühised loovülesanded, osalemine võistlustel (moesõu, plakatid, klassiülesanne)
Partneri kasu: parem klassi koostöö, eduelamus, väärtuskasvatus
Partner nr 3: kogukonna muud liikmed (nt kooli söökla Järva TÜ – saime suured plekkpurgid klassi ülesandeks)
Partneri panus: üleskutsele reageerivad asutused ja eraisikud, kel vahel midagi koolile pakkuda (helkurribade ülejäägid; kangajäägid; õmblustarvikud; plekkpurgid)
Partneri kasu: toetavad õpilaste arengut; saavad anda midagi tagasi oma endisele koolile

 

Toimetaja: REELIKA LEPIK