9.09.20

 

Ühisnädal on suurim üle-eestiline kodanikualgatusi tutvustav nädal, mille kestel tähistatakse ka kodanikupäeva.

Ühisnädala idee ja algus ulatub tagasi aastasse 2012. Selleks ajaks olid mitme aasta vältel kodanikupäeva (26. november) ümber toimunud maakondlike arenduskeskuste (MAK) eestvedamisel erinevad suursündmused maakonna ühendustele, toimusid tunnustamisüritused jms.

Ühisnädala kohta infot leiad selle lehe alammenüüdest. 2020 aasta info leiad > 2020.

 

Ühisnädala tegevuste neli sammast:

  • koondada ühte nädalasse vabakonna sündmused üle Eesti, suurendamaks nende väljapaistvust laiemas avalikkuses;
  • luua uusi sündmusi, mis tõmbaks ühiskonna tähelepanu kodanikualgatuse väärtustele ja kaasaks inimesi, kes pole veel kodanikualgatuslikus tegevuses aktiivsed;
  • väärtustada laiema kommunikatsiooni kaudu kodanikualgatust, kodanikujulgust, ühisloomist ja vastutust;
  • teha koostööd erinevate sektoritega, kutsuda üles kodanikualgatust väärtustama nii äri- kui ka avaliku sektori inimesi.

Sõna „Ühisnädal" viitab aga sellele, et tegu on nädalaga kõigi nende eestimaalaste jaoks, kellele elu Eestis korda läheb. Ühisnädala idee seisnebki suuresti selles, et riik ja meie elukorraldus on meie endi kätes ja edu tuleneb sellest, mida ja kuidas ette võtame. Ühisnädalal tunnustatakse kodanikuaktiivsust, ettevõtlikkust ja pealehakkamist enda ja oma elukeskkonna muutmisel.

Ühisnädalal leiab kõikjal Eestis aset suur hulk sündmusi, mis seda mõtet ja ideed suuremal või väiksemal viisil tutvustavad. Kuid tähelepanu kogukonnale ja aktiivsele pealehakkamisele ei pööra üksnes sündmused, vaid ka meediaväljaanded, riigiasutused, koolid jne. See on aktsioon, mille käigus me ootame inimesi rääkima kodanikualgatusest ja sellele suuremat tähelepanu pöörama.

 

Toimetaja: ELO ÖÖSALU