« Tagasi

Ettevõtte arenguprogramm aitab ettevõtetel käiku vahetada

EAS avas ettevõtte arenguprogrammi. Programmiga soovib EAS suurendada nende ettevõtete arvu, kelle abil on Eestil järgmiste aastate jooksul välja pakkuda arvestataval määral läbimurdelisi tehnoloogiaid, tooteid ja teenuseid. 

Ettevõtte arenguprogrammiga aidatakse arendada toodet või teenust, leida sellele ostja ja siseneda eksporditurule. Ilma ekspordita riiki uut raha ei tule, töökohti ei looda ja üldine rikkus ei kasva. Arenguprogrammis vaadeldakse ettevõtet tervikuna ning pakutakse talle tuge just nendes kohtades, kus king kõige rohkem pigistab. 

Arenguprogramm on uus lähenemine ettevõtete toetamisele, kus hinnatakse ettevõtte olukorda ja vajadusel suunatakse konsultantide ja mentorite abil tähelepanu kitsaskohtadele, arengu- või tootearendusvõimalustele. Programmis osaledes paneb ettevõte kokku senisest ambitsioonikama ja pikemalt ette vaatava arenguplaani

Ettevõtte arenguprogramm toetab ettevõtete läbimõeldud arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja tootearendust. Iga programmis osalev ettevõte toob arenguprogrammi läbimise käigus turule uusi tooteid ja teenuseid, mis on senistest suurema kasumlikkusega. 

Programm on mõeldud vähemalt kolmeaastase tegevusajalooga ambitsioonikatele ettevõtetele, kes soovivad kasvada ning kellel on valmisolek investeerida. Eelduseks on ekspordikogemuse olemasolu ja vähemalt kaheksa töötajat. 

Programmis osalemiseks tuleb täita EASi kodulehel olev küsimustik.

Lisainfo:

Tea Danilov 
Ettevõtluse ja ekspordi keskuse direktor 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Telefon 627 9503 
tea.danilov@eas.ee