« Tagasi

Eesti, Läti, Leedu ettevõtete ootused 2016 majandusaastaks

Varasemate aastate edust tiivustatuna viis SEB Grupp 2015. aasta sügisel Baltimaades läbi uuringu, millega taheti kaardistada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) ootusi majandusaastaks 2016. Balti majandusülevaate (Baltic Business Outlook) uus väljaanne teeb projektist kokkuvõtteid ja tutvustab 5119 uuringus osalenud Balti VKE vaateid. Lisaks VKE-dele küsitles SEB Grupp 2015. aasta septembris ka Baltimaade 239 suurima ettevõtte finantsjuhte. Siinne ülevaade tutvustab ka selle uuringu peamisi tulemusi, et anda hinnang Baltimaade suurettevõtete väljavaadetele.

Majandusülevaade on kättesaadav SIIT.