Kogukondade EV100 taotlusvoorust sai raha neli Järvamaa seltsi

Äsja lõppenud Kogukondade EV100 taotlusvooru raames jagus toetust 73 algatusele, sealhulgas ka neljale Järvamaa külaseltsile andes seega neile võimaluse tähistada Eesti riigi juubeliaastat.

Karinu Külaselts soovib muuta endise kooli spordiväljaku taas atraktiivseks vabaaja veetmise kohaks, taastada võrk- ja korvpalli mänguväljaku, paigaldada pingid ja lauad, et Karinu noortel ja vanadel oleks võimalus nautida ühiseid hetki.

Türi Kogukonnaselts äratab toetuse toel ellu muutes ühe 19. sajandi ehitise fassaadi atraktiivseks. Ehitisel oli oma roll Türi, kui asula, arenemisel. Sellega tuuakse kogukonna jaoks tagasi üks viimase 100 aasta jooksul linnapilti kuulunud ehitis ja võetakse kogukonnaliikmete poolt aktiivsesse kasutusse

Viisu Külaselts rajab külla F. R. Kreutzwaldi mälestuspingi ja teabetahvli.  Aastatel 1824-1832 elasid F.R. Kreutzwaldi vanemad Viisus, kus tema isa oli mõisavalitseja. Sel perioodil oli üliõpilasena lauluisa F. R. Kreutzwald palju Viisus, kus ta kirjutas üles ümbruskonnas kuuldud rahvalaule ja Kalevipoja muistendeid.

Viru Küla Selts paigaldab Öötla mõisa parki lipumasti. Öötla mõisahoone koos seda ümbritseva pargiga on kooskäimise –ja vabaaja veetmise kohaks Öötla, Vodja ning teiste ümbruskonna külade endistele ja praegustele elanikele kus tänavu suvel pannakse ka alus külade kokkutuleku traditsioonile.  

Projektide toel valmivad või saavad lisaväärtust üle Eesti kümned külakeskused, tähistatakse kohalike kultuuritegelastega seotud paiku, antakse välja trükiseid jne.

Huvi taotlusvooru vastu oli suur kogu Eestis, kuid toetust jagus vaid seitsmendikule esitatud projektidest.  Taotlusvooru menetleja Inga Kalvist ütles, et pingereas tõusid ettepoole paremini läbimõeldud ja kogukonda rohkem kaasavad projektid.

„Meie küla- ja asumiseltsid oskavad kogukonna vajadusi hästi märgata ning oli palju väga häid projekte. Seepärast on väga tähtis usaldada kogukondadele senisest rohkem vahendeid kohaliku elu korraldamiseks," märkis taotlusvooru elluviija, Eesti Külaliikumise Kodukant juht Krista Habakukk. 

Maakondade lõikes olid kõige edukamad taotlejad Harjumaal (12 toetatud projekti) ja Saaremaal (9 toetatud projekti). Kokku esitati 484 rahastustaotlust ja toetuse saajaid oli kõigis maakondades.

Kogukondade EV100 taotlusvoor sai teoks Vabaerakonna toel, kes otsustas erakonnale riigieelarvest jagamiseks määratud summa ulatuses korraldada avaliku konkursi. Taotlusvooru viib ellu Eesti Külaliikumine Kodukant ja projektide elluviimiseks on kokku 265 000 eurot.

Toetatud projektide nimekirja koos kirjeldustega leiab Kodukandi liikumise veeblilehelt: kliki siia