« Tagasi

ALUSTAME ALUSTAVATE ETTEVÕTJATE KOOLITUSEGA APRILLIS

Ootame alustava ettevõtja baaskoolitusele eelkõige eelneva ettevõtlusalase kogemuseta isikuid või tegevusega äsja alustanud ettevõtjaid, aga ka kõiki, kes soovivad omandada ettevõtlusalaseid baasteadmisi ja oskusi. Baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks.

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Koolitus toimub seitsmel päeval (56 akadeemilist tundi) 16. aprillist 2019 kuni 21. maini 2019 kella 9.30-17, Paides Nelja Kuninga Hotelli konverentsiruumis.

Koolitusgrupi suurus on 12-16 inimest. 

Koolitus koosneb 7 koolituspäevast (päevas 8 akadeemilist tundi) ning on jagatud alljärgnevatesse moodulitesse:

I MOODUL Strateegiline planeerimine väikeettevõttes 16.04.2019 ja 17.04.2019 Koolitaja Ingelise Israel

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Väliskeskkonna analüüs

II MOODUL Turundus ja müük 23.04.2019 ja 24.04.2019 Koolitaja Andro Kullerkupp

 • Turundusuuringud
 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine

III MOODUL Finantsjuhtimine ja –planeerimine 29.04.2019 ja 06.05.2019 Koolitaja Siiri Einaste

 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

IV MOODUL. Juhtimine. Äriplaanide esitlused 21.05.2019 Koolitaja Ingelise Israel

 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Äriplaanide esitlused.

KOOLITUSPÄEVA AJAKAVA

09:30 – 10:00     Kogunemine tervituskohv
10:00 – 12:00     Koolitus
12:00 – 12:45     Lõunapaus
12:45 – 15:00     Koolitus
15:00 – 15:15     Kohvipaus
15:15 – 17:00     Koolitus

Koolitajad on Ingelise Israel, Andro Kullerkupp ja Siiri Einaste.

Koolitusele pääsemiseks palun täida sooviavaldus, mille alusel valime välja suurima motivatsiooniga osalejad ning komplekteerime koolitusgrupi. Sooviavalduses tuleb selgitada ja põhjendada, miks soovitakse koolitusel osaleda.

Sooviavalduse palume täita hiljemalt 10. aprilliks 2019 SIIN.

7 päevase koolituse omaosalus osavõtjale on 50 eurot.

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas.
Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda vene keelsel koolitusel.

Baaskoolituse korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Lisainfo

Saima Piisner
Ettevõtluskonsultant
SA Järvamaa Arenduskeskus
saima@jarva.ee
tel +372 501 7770