« Tagasi

Aprillis algab alustavate ettevõtjate baaskoolitus e-õppena

Ootame alustava ettevõtja baaskoolitusele eelkõige eelneva ettevõtlusalase kogemuseta isikuid või tegevusega äsja alustanud ettevõtjaid, aga ka kõiki, kes soovivad omandada ettevõtlusalaseid baasteadmisi ja oskusi. Baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele. 

E-õppe läbiviimiseks kasutame Zoom keskkonda. Seega on kõigil huvilistel võimalus kodust lahkumata saada uusi väärtuslikke teadmisi, et alustada oma ettevõtte rajamist või arendamist.

Zoom on veebikoolituste läbiviimise keskkond, kus osalejad koos koolitajaga saavad jagada virtuaalruumis oma materjale, samuti omavahel suhelda. Kõigil osalejatel on võimalus otse küsida suuliselt ja kirjalikult (chat). Osaleda saab mistahes seadmes - arvuti, tahvel, telefon ning osalemiseks piisab kõlaritest ja mikrofonist. 

Koolituse moodulid salvestatakse ning on järele vaadatavad sobival ajal ühises pilvekataloogis Google Drive.

Juhul kui mõnel osalejal on aeglane internetiühendus, siis tuleb osalejal end üldisest video-pildist eemaldada, nii kuuleb ja näeb ta koolitust ja teisi osalejaid, teised osalejad teda ei näe, kuid kuulevad.

Zoom süsteem genereerib iga koolituspäeva jaoks oma lingi, mida jagame enne koolituspäeva algust osalejatele. Esmakordsel kasutamisel laetakse arvutisse väike programm (aega võtab umbes minuti), telefonis suunatakse alla laadima äppi veebipoest (tasuta). Seejärel küsitakse nime ja nõustumist kasutustingimustega. Oma kõlarit/mikrofoni ja kaamerat saab sättida veebiseminariakna vasakul allosas olevate nuppudega. Edasisist kasutamist juhendab juba koolitaja.

Koolitus on üles ehitatud nii, et lisaks ettevõtlusega alustamise teadmistele, oleks moodulitega kaetud kõik olulised teemad korrektse äriplaani koostamiseks. Osalejatele antakse igaks järgmiseks koolitus­päevaks iseseisvaid koduseid ülesandeid. 

Vastuseid osaleja spetsiifilistele küsimustele jagab koolitaja ja arenduskeskuse ettevõtluskonsultant. Samuti annab vajadusel osaleja valmivale äriplaanile tagasisidet koolitaja ja ettevõtluskonsultant. 

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. 

 

Koolitus toimub seitsmel päeval (56 akadeemilist tundi) 14. aprillist 2020 kuni 12. maini 2020.

Koolitusgrupp on tänaseks komplekteerunud, osalejaid on 23 inimest.

Koolitus on jagatud alljärgnevatesse moodulitesse:

I MOODUL Strateegiline planeerimine väikeettevõttes  14.04.2020 ja 15.04.2020  Elmo Puidet

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Väliskeskkonna analüüs

II MOODUL Turundus ja müük 21.04.2020 ja 22.04.2020 Urmas Kamdron Tutvu koolitajaga SIIN.

 • Turundusuuringud
 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine

III MOODUL Finantsjuhtimine ja –planeerimine 29.04.2020 ja 04.05.2020 Kristo Krumm Tutvu koolitajaga SIIN.

 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

IV MOODUL Juhtimine. Äriplaanide esitlused 12.05.2020 Elmo Puidet

 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Äriplaanide esitlused.

KOOLITUSPÄEVA AJAKAVA 

10:00 – 12:00     Koolitus
12:00 – 13:00     Lõunapaus
13:00 – 17:00     Koolitus
Koolitaja teeb koolituse ajal pause iga täistunni järel.

7 päevase koolituse omaosalus osavõtjale on 25 eurot ning tasuda tuleb see Järvamaa Arenduskeskuse arve alusel 14. aprilliks. 

Koolituse lõpetamisel väljastame tunnistuse. Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus saavutati kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

 

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas.
Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda vene keelsel koolitusel.

Baaskoolituse korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

 

Lisainfo

Saima Piisner
Ettevõtluskonsultant
SA Järvamaa Arenduskeskus
saima@jarva.ee
tel +372 501 7770