« Tagasi

Ettevõtjate ja tööandjate seis on keeruline – toeta järvamaist, toeta omasid!

Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku ja Saaremaa Turunduskoja eestvedamisel kaardistati Eesti ettevõtete kriisiabikeskuse kaudu enam kui 2 000 ettevõtja hetkeolukord, Järvamaalt vastas ankeedile ca 100 erasektori tööandjat (so ca 8% tegutsevatest majandusüksustest).

Kokkuvõtted saabunud vastustest koostas Järvamaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Ermo Brecher.

Vastanute kogu töökohtade arv on 950 so. ca 15% kogu maakonna erasektori töökohtadest, seega küllalt esinduslikud andmed. Sellest küsimustikust joonistub välja, et mikroettevõtlus on esimene ja kõige suurem kannataja. Paljude jaoks on tegevus juba seiskunud st. paljud inimesed on tööta ja mitmed teenused/tooted turult kadunud või kadumas. Söögikohad, turismiteenused aga ka ühistransport jt. teenused. Siinkohal üleskutse kohalikele inimestele kriisi ajal ja ka selle järel eelistada järvamaist ning eestimaist toodangut ja teenusepakkujat.

Ankeedis küsitud küsimustest vast kõige radikaalsem oli, kas ettevõtte tegevus on peatunud vähemalt kaheks kuuks. Sellele vastasid jaatavalt 42 tööandjat ehk 49%.

Samas koondamisplaane peab 48% vastanuid, kes on lähiajal sunnitud hinnanguliselt koondama ca 177 inimest. Oluline on märkida, et paljud vastused on edastatud enne Töötukassa meetmete välja tulemist. Siinkohal on üleskutse ettevõtjatele, et enne tegevuse täielikku peatamist tutvuda Töötukassa lehel vastavata meetmetega, mis on ellu kutsutud just selleks, et majanduses töökohad säiliks ning majandus seisma ei jääks!

Käibe languse seisukohalt enam kui 70% kukkumist, näevad 42% tööandjatest ehk 45 vastanut. Siin on selgelt välja joonistunud, et siseturule mõeldud teenused on kõige suuremas kukkumises ja rahvusvahelistel turgudel tegutsevad keskmised või suuremad ettevõtjad omavad lootust, et lähikuudel suurt kukkumist ei tule. 13 ettevõtjat hindavad olukorda selliselt, et käive kukub 0-10%.

Kindlasti ei tohiks täna olla liiga sinisilmne mitte keegi, sest osad mõjud ei ole veel avaldunud. Näiteks osades valdkondades ilmneb probleeme toorme saamisel ja transpordi seisukohalt on probleeme Kesk- ja Lõuna-Euroopa suunal. Samas hea seis on Skandinaavimaade trasnpordi ühenduse osas, loodame, et nii ka jääb.

Mõned näited sellest, mida ettevõtjad kõige kriitilisemaks peavad:

  • Skandinaavia turgude ära kukkumine;
  • teadmatus;
  • kliendid on peredega kodus ja neid teenuseid ei vaja;
  • kõik tellimused juba kadunud seoses teenuste kolimisega e-kanalitesse;
  • palka ja makse tuleb maksta, kuigi tegevused on nullis ja kiiret taastumist pole hetkel näha.

Selge on see, et iga ettevõte on eriline ja seetõttu on ka lahendused edaspidises olukorras toimetulekuks erinevad.

Analüüsime saadud infot jooksvalt ja töötame välja lisaks tavapärastele nõustamistele ka teisi tugiteenuseid, millega ettevõtjaid kriisisituatsioonis toetada.

Kohtumised ja koolitused on kolinud veebi, selles osas aktuaalne info on jooksvalt kodulehel https://jarva.kovtp.ee/uldinfo, sealt leiab ka meie konsultantide kontaktid, kellega vajadusel ühendust võtta.

 

Täiendav info

Ermo Brecher
Ettevõtluskonsultant
tel +372 515 8238
ermo.brecher@arenduskeskused.ee