KredEx aitab koroonaviiruse tõttu raskustesse sattuvaid ettevõtteid läbi uute kriisimeetmete

Koroonaviiruse levik on tinginud Eesti ettevõtete majandustegevuses tõsiseid tõrkeid. Nende mõjude leevendamiseks kavandas KredEx täiendavaid meetmeid, mis on suunatud Eesti ettevõtete abistamisele. Meetmete paketid töötati välja vastavalt kriisi kulgemise erinevatele võimalikele stsenaariumitele. 

KredExi kriisimeetmete rakendamine toimub läbi pankade.

KredEx pakkub olukorra leevendamiseks järgmisi uusi teenuseid:

 

KredEx lubab teiste teenuste (laenukäendus, tööstuslaen, kapitalilaen ja stardilaen) puhul olla tavapärasest paindlikum, arvestades olukorrast tingitud soovidega, mis võivad pankadel ja ettevõtjatel tekkida. Vajadusel võimaldatakse kõikidele ettevõtetele maksepuhkust või laenu tähtaja pikendamist. Käendus või laen väljastatakse jätkuvalt kõigile projektidele, mille puhul on alust uskuda, et need on olukorra normaliseerumisel elujõulised. 

Ole teemaga kursis Kredexi kodulehel

 

Täpsem info

Saima Piisner
Ettevõtluskonsultant
SA Järvamaa Arenduskeskus
saima@jarva.ee
tel +372 501 7770