« Tagasi

Toitlustusettevõtjate kahjude hüvitamine

Toetuse andmise eesmärk on ühekordse tagastamatu abi andmine turismisektori ettevõtjatele COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks.

Minimaalne toetuse summa on 2 000 eurot
Maksimaalne toetuse summa on 30 000 eurot

Toetuse suurus saab olla kuni 20% ettevõtja 2019. a eest tasutud tööjõumaksudest, aga mitte rohkem kui 30 000 eurot

Toetust saab taotleda toitlustusettevõte kes vastab järgmistele tingimustele:

  • On 01.02.2020.a seisuga Äriregistris registreeritud äriühing EMTAK koodiga i56, välja arvatud muu toitlustamine i5629
  • Ettevõte on 2019. aastal tasunud tööjõumakse vähemalt 10 000 eurot (Maksu- ja Tolliameti andmetel)
  • Ettevõtte käibe langus märtsis või aprillis 2020. a võrrelduna märtsi või aprilliga 2019. a on vähemalt 40% (Maksu- ja Tolliameti andmetel)
  • Käibe languse arvutamisel võetakse 2020. a kohta aluseks ettevõtja poolt Maksu- ja Tolliametile esitatud viimase kuu käibedeklaratsiooni andmed
  • Ettevõttel puudusid ajatamata võlgnevused riiklike maksude osas, mis on tekkinud varem kui 12.03.2020. a.

Toetuse taotlemine on jooksev kuni eraldatud eelarve vahendite lõppemiseni. Nõuetele vastavad taotlused rahuldatakse esitamise järjekorras.

Toetuse taotlusi menetleb, väljamakseid teeb ja järelevalvet teostab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Täpsemalt on võimalik toetuse kohta lugeda SIIT.

Toetuse taotlemine toimub läbi EASi e-keskkonna.

 

Täpsem info

Saima Piisner
Ettevõtluskonsultant
SA Järvamaa Arenduskeskus
saima@jarva.ee
tel +372 501 7770