« Tagasi

Järvamaa vajab tõhusamat turundust

Mai lõpus uurisime turismiasjalistelt, milliseid tegevusi nende hinnangul Järvamaa turismi edendamiseks eelkõige tuleks teha. Küsitlusele vastasid 22 ettevõtte ja organisatsiooni esindajad, kellest ligi 70% hindas kõige vajalikumaks täiendavate ressursside leidmist turundustegevusteks, mis suurendaksid Järvamaa tuntust Eestis ja väljaspool.

Sealjuures tõid mitmed vastajad välja nii Järvamaa kui terviku ühtse turunduse kui ka turismiobjektide omavahelise koostöö ja ühise turunduse vajaduse.  Teiste vastusevariantidena nimetati koostöö edendamist naabervaldade või -maakondadega, veebiportaali http://www.visitjarva.ee arendamist ning oluliseks peeti ka turismiobjektide viidastamist.

Kuigi meie väikese küsitluse puhul oli tegu pigem huvide kaardistamise kui valideeritud statistikaga,  on siiski ilmne, et Järvamaa kui turismisihtkoht vajab tõhusamat turundust. Enne teele asumist on mõistlik kokku leppida, kuhu ja kuidas minnakse ning sel eesmärgil kutsume turismiasjalised lähiajal turunduskoosolekule. Ühtlasi on see esimene samm Järvamaa turismi strateegilise tegevusplaani koostamise protsessis.

Samas on just täna 4. juunil see päev kui algab EAS Turismiarenduskeskuse suur siseturismikampaania Eestis puhkamise õhutamiseks ja kust ei puudu mõistagi ka Järvamaa. Kampaania raames on igal siinsel teenusepakkujal ja turismiobjektil võimalus oma sõnumit levitada samas kampaania võtmes, olles osake suurest kampaaniast. Sellekohase täpsema info jagame turismiasjalistele eraldi kirjaga.

Lisaks on uue virtuaalse kuue saanud Järvamaa Bingo, mis levis aprilli algul sotsiaalmeediakanalites ning on nüüd mugavalt leitav visitjarva.ee veebilehelt. See peaks järvakatele pakkuma nii äratundmisrõõmu kui ka ideid, milliseid toredaid tegevusi oma lähedastega ette võtta või külalistele soovitada.

 

Teate koostas

Külli Eller

Järvamaa Arenduskeskuse turismi koostöövõrgustiku koordinaator

kylli@jarva.ee

www.visitjarva.ee