Noorte ettevõtlikkuse suuna tegevusi Järvamaal toetab Euroopa Regionaalarengu Fond ja Järvamaa Omavalitsuste Liit

« Tagasi

Avatud on „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks” neljas taotlusvoor

Tähtaeg 20.02

Määruse „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks" neljas taotlusvoor avanes 20. detsembril 2019 ning on avatud kuni 20. veebruarini 2020 kl 17.00.

Toetuse andmise eesmärk on tõhustada koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostööd ettevõtlusõppe rakendamisel ning praktilisemaks muutmisel, juurutada ettevõtliku õppe põhimõtteid ning suurendada õppurite ettevõtlikkusteadlikkust.

Toetatavad tegevused

Toetatakse kohalikul, regionaalsel või üle-eestilisel tasandil läbiviidavaid projekte, mille käigus kool ja kooliväline osapool ühiselt:

• panustavad ettevõtlusõppe läbiviimisesse;

• muudavad ettevõtlusõpet praktilisemaks;

• viivad ettevõtlusõpet läbi väljaspool kooli.

Projekti tegevuste tulemusena peab koolis muutuma ettevõtluse õpetus.

Projektide tegevuste sihtrühm

• õppurid;

•  õpet läbiviivad spetsialistid.

Taotleja, partner, koostööpartner

• Taotleja võib olla kool, era- või avalik-õiguslik juriidiline isik.

• Taotleja peab projekti kaasama vähemalt ühe partneri või koostööpartneri. Igas projektis peab olema kaasatud kool ja kooliväline osapool.

  • Partner on osapool, kes osaleb projektis toetatava tegevuse rakendamisel ja kellel tekivad selle käigus kulud.
  • Koostööpartner on projekti osapool, kes panustab projekti elluviimisse, kuid kellel projekti raames kulusid ei teki.
  • NB! Juhime tähelepanu, et ettevõtted kellelt ostetakse teenust ei ole projekti partnerid ega koostööpartnerid.
  • Taotleja ega partner ei või olla asutus või juriidiline isik, mida haridus- ja teadusministeerium toetab taotluse vastavuse kontrollimise ajal ettevõtlusõppe arendamise eesmärgil tegevuskava ja partnerlusleppe põhiselt.

Lisainfo: Siin