Noorte ettevõtlikkuse suuna tegevusi Järvamaal toetab Euroopa Regionaalarengu Fond ja Järvamaa Omavalitsuste Liit

« Tagasi

Majandusaktiivsuse ja noortes ettevõtlikkuse kasvatamiseks tuli maakonda 349 tuhat eurot

Riigi Tugiteenuste Keskus otsustas toetada Järvamaa tööhõivekava perioodil 2020-2023. Tööhõivekava eesmärgiks on majandusaktiivsuse sh. tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv väljaspool suurlinnu. Järvamaa Arenduskeskuse koostatud maakondlik tööhõivekava 2020-2023 keskendub kahele olulisele sihtgrupile - tootmises tegutsevad ettevõtjad ja maakonna üldhariduskoolid ning koolieelsed lasteasutused. 

Ettevõtjale suunatud tegevuste eesmärgiks on tootmisettevõtte arengupotentsiaali leidmine ning arendamine, mille läbi peaks tõusma nende võimekus - parimal juhul võimekus maksta suuremat töötasu töötajatele. Aastatel 2020-2023 on plaanis programmi raames ellu kutsuda tootmisettevõtete 5 moodulist koosnev kasvuprogramm (sh 2 välisreisi) ja arendada fookusvaldkondades (puit, metall, toit) tegutsevate ettevõtete koostöövõrgustikke. Samuti jätkame programmi käigus 2020.aastal maakonna mentorklubi viimase aasta tegevustega. Planeerime korraldada 4 kohtumist ning 2 siseriiklikku arengureisi.

Noortele suunatud tegevuste  eesmärgiks on õpilaste ja õpetajate ettevõtlikkuse edendamine läbi motiveeriva ja  toetava keskkonna loomise. Olulisemad tegevused sellel perioodil on Ettevõtlusküla mängude rakendamine Järvamaa koolides, inspiratsioonikoolitused, õppereisid, viktoriinid-konkursid, Järvamaa ettevõtlike õpilaste suvekool. Jätkame haridusprogrammi „Ettevõtlik kool" koolitustega ja haridusasutuste nõustamisega. Samuti panustame majandusõpetajate koolitamisse, et toetada igati õpilasfirmade teket.

2020.aasta alguseks on haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool"  liitunud 12 üldhariduskooli, käesoleva projekti raames tõuseb „Ettevõtliku Kooli" programmiga liitunud üldhariduskoolide arv 15ni ning programmiga liituvad ka lasteaiad.

Tööhõivekava rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ja Järvamaa Omavalitsuste Liit.

Tööhõivekava tegevusteks 2020-2023 on meil kasutada 415 tuhat eurot, millest toetus

moodustab 349 tuhat eurot.

 

Täpsem info

Ruth Aarma

juhataja
SA Järvamaa Arenduskeskus
tel +372 506 6140

ruth@jarva.ee