« Tagasi

"Siseturvalisuse arengukava 2020–2030" on avalikul konsultatsioonil

 

Tähtaeg 30.01

Siseministeerium esitab kooskõlastamiseks ja avalikuks konsulteerimiseks „Siseturvalisuse arengukava 2020–2030" eelnõu ja arvamuse avaldamiseks selle programmi eelnõu. Arengukava on jätk praegu kehtivale „Siseturvalisuse arengukavale 2015–2020". Arengukava eesmärkide saavutamiseks on koostatud programmi kavand aastateks 2020–2023, kus on üksikasjalikult kirjeldatud rolle ja oodatavaid tulemusi.

Siseturvalisuse arengukava ja selle rakendamiseks mõeldud programmi koostamisel on olnud tähtis roll koostööl ja koostööpartnerite panusel, paljudel aruteludel. Täname kõiki, kes on viimase kahe aasta jooksul arengukava koostamisele kaasa aidanud.

Siseturvalisuse arengukavas mõtestatakse turvalisust stabiilse elukeskkonnana, milles inimene tunneb ennast kaitstult ja kus on tagatud tema heaolu ja ohutus. Inimene aitab sellise elukeskkonna kujundamisele ise samuti kaasa.

Avaliku konsultatsiooni tähtaeg: 30.01.2020 23:59

Avalikule konsultatsioonile esitatud ja sellega seotud dokumendid on kättesaadavad EISis.

Link eelnõu toimiku vaatele: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/184b2e57-2c40-4e41-b5c2-e2e24ab71c30

Link avaliku konsulteerimise etapile: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/184b2e57-2c40-4e41-b5c2-e2e24ab71c30?activity=2

Illustreeriv pilt: Siseministeerium