« Tagasi

Arutelu festivalil aitas mõista valemi lahendamise võimalikkust

Järvamaa Arenduskeskuse poolt Arvamusfestivalil korraldatud arutelu „Töötaja leidmine ei ole keemiline valem!" osutus väga populaarseks, haarates kaasa mõtlema ligi sada inimest.  Teemapüstitus tulenes probleemist, et enamikes Eesti maakondades, sh Järvamaal, on ettevõtjatel suur mure tööjõupuudusega, eelkõige on kvalifitseeritud tööjõu puudus. Järvamaa Arenduskeskus juht ja arutelu eestvedaja Katrin Puusepp kinnitas, et otseseks ajendiks teema festivalile tuua oli asjaolu, et juba mõne aasta pärast alustab Paides tegevust uus piimakombinaat, mis vajab korraga sadakond uut töötajat.

Arutelu eesmärk oli koos ettevõtjate ja kogukonnaga leida ning otsida lahendusi, kuidas elavdada maapiirkonnas ettevõtlust, kuidas leida, kutsuda ja  hoida töötajaid ning millised on veel täiendavad võimalusi uute töötajate toomiseks maakonda. Vestluses osales 15 isikut, kes kõik ühel või teisel moel on töötajate värbamisega, töökohtade loomisega, tööga seotud hoiakute kujundamise või töö eduka vahetamisega seotud.

Et arutelul toetuda reaalsele hetkeseisule esitas esmalt Katrin Puusepp arvandmeid tööjõu liikumise vajaduse ja Järvamaa tööturu olukorra kohta.

Arutelu algas mõistete lahti arutamisega, vaagiti mida tähendab sõna lihttööline ja milline on mõistete tööline ja töötaja vahe ning kas turul on üle pigem spetsialiste või reatöötajaid. Sai selgeks, et uute inimeste leidmine saab alguse õigest suhtumisest ja teinekord tuleks uue töötaja leidmise asemel keskenduda hoopis töötaja kutsumisele. Ttööandjad peaks esitama küsimuse, et kas loota, et kusagil olev töötaja avastab ise maal töötamise võimalused või tuleb ikkagi ka ettevõtjal näha rohkem vaeva, et info väärt tööst jõuaks võimaliku töötajani. Arutelu käigus sooviti teada saada, kas ja kuidas ning mis tingimustel meelitada maakonda võõrtööjõudu. Oli toetajaid, kahtlejaid ja ka vastuseisu kirjeldavaid arvamusi.

Väga selgelt jäi kõlama, et töötaja värbamisel tuleb lähtuda igast inimesest kui indiviidist. Hästi oluline on mitte ära unustada inimlikkust, positiivset suhtumist ja eluhoiakut ning tunnustada ja kiita inimesi. Mitmed arutelul osalenud isikud kinnitasid, et täna ei ole inimeste liikumise esimeseks motivaatoriks saadav töötasu, vaid hoopis inimlikumad väärtused.

Edasi liikus jutt elukeskkonna loomisele, noortele. Ühiselt mõisteti, et tulevikku vaadates on väga oluline panustada meie haridusse ja noorte arengusse. Noortesse süstitud ettevõtlikkus kui elu hoiak on äärmiselt oluline ja ilma selleta ei ole enam võimalik häid ning tublisid ja vastutustundlikke töötajaid leida.

Avaliku sektori poole pealt jäi kõlama, et kohaliku omavalitsuse roll uute inimeste kutsumisel maakonda saab täna olla väärtusliku elukeskkonna loomine ja arendamine. Samuti tuleb omavalitsusel tagada tõene ja selge infovahetus ning kommunikatsioon, mis annab teema käsitlemisse adekvaatsust ning aitab tööpakkujatel ja -otsijatel teha kaalutletud otsuseid teha.

Arutelus osalesid ja oma mõtteid jagasid ettevõtjate esindajad Jaanus Murakas ettevõttest E-Piim, Martin Bristol osaühingust Mõtleja Tigu,  Sakreti juht Kaspers Pacevics, personaliotsingu ettevõtte poolt ütles sõna sekka Hanna Jõgi (PersonaliDisain), Viljandimaa näiteid tõi arutellu ettevõtte Hansa Candel juht Harri Juhani Aaltonen. Töötukassa poolt olid arutelusse kaasanud Ida-Virumaa juhi Anneki Teelahki ja Järvamaa Töötukassa juhi Eha Tasang. Kohaliku omavalituse vaadet olid jagamas Järva vallavanem Rait Pihelgas, Türi  vallavanem Pipi-Liis Siemann ja Paide abilinnapea Siret Pihelgas. Arutelus osalesid maakonnas tegutsevad noored spetsialistid Martha-Beryl Grauberg, Kerlin Tealane ja Karit Koller. Väljastpoolt vaadet jagas Järvamaalt pärit politoloog Viljar Veebel.

Lõppsõnas tõdeti, et nagu iga valem, nii on ka õige suhtumise, pingutuse ja tahtega lähenedes ning inimese individuaalsust ja toetava keskkonna loomist väärtustades, lahendatav ka õige töötaja leidmise valem.

Kajastus: ERR, AK uudised, 11.08.2018 kell 18.30 alates 2.42, autor Olev Kenk - vaata siit 

ARUTELU ON JÄRELKUULATAV SIIT: KUULA!

Katrin Puusepp
juhatuse liige
Tel: 5349 7727
E-post: katrin@jarva.ee