« Tagasi

Augustis avaneb keskkonnaprogrammi teine taotlusvoor

Keskkonna Investeeringute Keskus (KIK) avab keskkonnaprogrammi 2018. aasta II taotlusvooru 6. augustil ning taotlusi saab andmesüsteemi KIKAS kaudu esitada kuni 17. septembrini.

Toetatakse kaheksa valdkonna (atmosfääriõhu kaitse, kalandus, keskkonnateadlikkus, looduskaitse, merekeskkond, metsandus, ringmajandus ja veemajandus) kindlaid tegevusi:

  • täiskasvanute ja perede keskkonnateadlikkuse suurendamiseks teavituskampaania korraldamine;
  • loodus- ja keskkonnahariduskeskuste võrgustiku koostöö arendamine, sealhulgas säästvat arengut toetava hariduse alal täienduskoolituste korraldamine keskkonnahariduse spetsialistidele ning arendusprojektide elluviimine;
  • säästvat arengut toetava hariduse alal üleriigilise haardega rahvusvaheliste projektide või programmide koordineerimine ja nendega seotud tegevused.

Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. Programmi raames toetatakse tegevusi, mille teemaks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.
2018. II vooru eelarve on 10 800 000 eurot

Keskkonnaprogrammist saavad toetust taotleda teemavaldkondade osas erinevalt nii kohalikud omavalitsused, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud, mittetulundusühingud ja sihtasutused, osadel puhkudel ka korteriühistud. Keskkonnateadlikkuse programmis saavad õppekäikude või praktikumilaagri korraldamiseks lihtsustatud korras taotleda toetust üldhariduskoolid (lasteaiad) või koolipidajad.

Täpsemalt saab uurida siit: KIK 

Koostas: Taive Saar