« Tagasi

Avaneb taastava õiguse taotlusvoor, mis aitab toetada tööd noorte õigusrikkujatega

 

 

Alates 16. septembrist saab taotleda toetust taastaval õigusel põhinevate meetodite kasutamiseks ühiskonnas. Taastava õiguse puhul on kõige olulisem konflikti või õigusrikkumise tagajärjel tekkinud kahju heastamine, nii et olukorra lahendamises osalevad aktiivselt kõik juhtunust mõjutatud inimesed.  Taotlusvooru kogumahuga 400 000 eurot rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra 2014-2021 programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine".


Toetuse andmise eesmärk on laiendada taastaval õigusel põhinevate lähenemiste ja meetodite kasutamist lastele ja noortele suunatud asutustes, sotsiaal-, lastekaitse- ja noorsootöös, politseis, prokuratuuris, kohtutes, kriminaalhoolduses, kinnistes asutustes, sh vanglas, ning ühiskonnas laiemalt.

Toetatavad tegevused on:

  • uute taastaval õigusel põhinevate meetodite piloteerimine töös alaealiste ja noorte õigusrikkujatega;
  • taastava õiguse põhiste lähenemiste ja meetodite katsetamine erinevates keskkondades, sh lastele ja noortele suunatud asutustes, sotsiaal-, lastekaitse- ja noorsootöös, politseis, prokuratuuris, kohtutes, kriminaalhoolduses ja kinnistes asutustes, sh vanglas;
  • teadlikkuse tõstmise tegevused, sh infopäevad, infomaterjalid, trükised, video- ja helisalvestised jm;
  • kogukonda kaasavad tegevused taastava õiguse osas teadlikkuste, teadmiste ja oskuste parandamisel;
  • koolitustegevused, sh koolitused, seminarid, töötoad, praktikate vahetamine, koolitajate koolitused jm;
  • pilootprojektide läbiviimine, eesmärgiga luua taastaval õigusel põhinev kogukond, nt taastav kool, töökoht, linn jne;
  • õppematerjalide, juhendite, juhiste jm tootmine;
  • muud toetavad tegevused, mis aitavad laiendada taastava õiguse kasutamist.

Toetuse vähim summa ühe projekti kohta 30 000 eurot ja suurim summa 200 000 eurot.

Taotlusvooru viib läbi Riigi Tugiteenuste Keskus. Taotlusvooru infopäev toimub 28.09.2020 algusega kell 10.00 Zoom e-keskkonna vahendusel. Taotlusi saab esitada läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuste keskkonna 16.09.2020–16.11.2020 kell 17.00.

Toetuse taotlemiseks peab olema avalik-õiguslik juriidiline isik, äriline või mitteäriline eraõiguslik juriidiline isik või valitsusväline organisatsioon või Eestis tegutsev valitsuste vaheline organisatsioon.

Täpsemat info taotlusvooru ja infopäeva kohta leiab riigi tugiteenuste kodulehelt.

 

Lisainfo: https://www.just.ee/et/uudised/avaneb-taastava-oiguse-taotlusvoor-mis-aitab-toetada-tood-noorte-oigusrikkujatega