« Tagasi

Avanes „Eesti kultuur maailmas“ 2020. aasta I taotlusvoor

Esitamise tähtaeg 18.11

Võimalik on esitada taotlusi 2020. aasta rahvusvahelistele projektidele toetuse saamiseks. Taotluste esitamise tähtaeg on 18. november kell 23.59.

Taotlusvoorust eraldatava toetuse alampiir projekti kohta on 4000 eurot ja ülempiir 60 000 eurot. Taotluse koostamisel on oluline jälgida, et see vastaks kuuele kriteeriumile, mida võetakse arvesse taotluste hindamisel:

  • projekti sisu
  • projekti mõju
  • eelarve
  • teavitustegevused
  • hinnang taotlele
  • koostööpartnerid

Täpsemalt on hindamiskriteeriumid lahtikirjutatud määruses ja seletuskirjas.

Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt Toetuste Menetlemise Infosüsteemis.

Taotlusvooru "Eesti kultuur maailmas" eesmärk on aidata kaasa Eesti tutvustamisele, kultuuridiplomaatia edendamisele ja Eesti kultuuri rahvusvahelistumisele väljaspool Eestit läbi muusika, kirjanduse, etenduskunstide, filmikunsti, kujutava kunsti, muuseumide, rahvakultuuri, arhitektuuri, disaini ja väliseesti

kogukondadega seotud kõrgetasemeliste kultuurisündmuste toetamise.

Lisainfo: https://www.kul.ee/et/eesti-kultuur-maailmas