« Tagasi

Avanesid lisavoorud muusika- ja filmivaldkonnale

 

18. septembrist on avatud täiendavad taotlusvoorud muusika- ja filmivaldkonnale, et leevendada koroonaviirusega seotud kriisi mõju. Jagamisele läheb raha, mis jäi jaotamata esimestest taotlusvoorudest. Abipaketi suurus on kokku 2 miljonit eurot.

Muusikavaldkonnas laieneb võrreldes varasemaga toetuse saajate sihtrühm ning toetust saavad taotleda ka need muusikavaldkonna organisatsioonid, kes esimesse taotlusvooru ei kvalifitseerunud. Kaob ka toetussumma ülempiir.

„Valitsuses heakskiidu saanud muudatused on väga olulised, kuna organisatsioonid, kelle kahju on suurem kui 15 000 eurot, saavad võimaluse taotleda toetust kogu kahju ulatuses. See aitab tagada organisatsioonide jätkusuutlikkust," selgitas Kultuuriministeeriumi muusikanõunik Madli-Liis Parts.

Filmivaldkonna voorude sihtrühm ega toetuse saamise nõuded ei muutu.

Muusika- ja filmivaldkonna taotlusvooru abipaketi suurus on kokku 2 miljonit eurot. Sellest on muusikavaldkonnale planeeritud 1,2 ning filmivaldkonnale 800 000 eurot. Taotlusi saab esitada 2. oktoobrini. 

Voorude täpselt tingimused on leitavad Kultuuriministeeriumi kodulehelt. Muusikavaldkonna toetuste info ministeeriumilt toetust saavatele asutustele on siin, seni toetust mitte saanud asutuste kohta käivad tingimused on siin. Filmivaldkonna vooru info on siin.

 

Lisainfo: https://www.kul.ee/et/uudised/avanesid-lisavoorud-muusika-ja-filmivaldkonnale