« Tagasi

Eesti, EL ja OECD otsivad uusi võimalusi väheneva elanike arvuga piirkondade arendamiseks

Eesti eksperdid koostöös OECD ja Euroopa Komisjoniga asuvad otsima uudseid võimalusi maapiirkondade ja kahanevate linnade väheneva rahvaarvuga kohanemiseks. Koostööprojekti eesmärk on analüüsida Eestis väheneva rahvaarvuga piirkondade probleemide lahendamise viise ja pakkuda vajadusel välja täiendavaid võimalusi muutunud oludega kohanemiseks.

1,3 miljoni elanikuga Eestis on vaid mõne suurema linna elanikkond viimase kolmekümne aasta jooksul kasvanud. Kahaneva rahvaarvuga piirkondade otsustajad seisavad silmitsi pooltühjade kortermajadega, tänastele oludele mitte vastavate hoonete ja koolidega, kus õpilaste arv väheneb. Kvaliteetsete ja ressursitõhusate avalike teenuste säilitamiseks on väheneva elanikkonnaga piirkondades kasutatud nii siseriiklikke vahendeid kui ka Euroopa Liidu toetusi. Hoolimata jõupingutustest jätkub rahvastiku vähenemine keskustest eemal ka edaspidi, kuna üleilmsed trendid nagu linnastumine, madal sündimus ja noorte lahkumine mõjutavad oluliselt rahvastiku paiknemist.

 

Lisainfo: https://www.rahandusministeerium.ee/et/uudised/eesti-el-ja-oecd-otsivad-uusi-voimalusi-vaheneva-elanike-arvuga-piirkondade-arendamiseks