« Tagasi

Järva maakonna elanike liikumisharjumuste ja -hoiakute uuring

Järvamaa Spordiliit on algatanud koostöös Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ja Järvamaa Arenduskeskusega maakonna elanike liikumisharjumuste ja –hoiakute kaardistamiseks uuringu.


Käesoleva uuringu eesmärgiks on kaardistada Järvamaa elanikkonna liikumisharjumused ning -hoiakud, et tulemustele tuginedes saada sisendit maakonna arengu planeerimiseks. Küsitlus on anonüümne ja selle tulemusi kasutatakse sisendina tervisespordiradade, kergliiklusteede ja välijõusaalide kasutamise analüüsimiseks. Andmestiku haldamisel järgitakse andmekaitse reegleid ja seda ei jagata kolmandate isikutega.

Regionaalne maakonnapõhine uuringuvajadus tuleneb soovist võrrelda Eesti ja Järvamaa elanikkonna liikumisharjumusi ja seda kas ja kuidas Järvamaa tihe- ja hajaasustuste elanike tulemused erinevad üksteisest ja Eestiga üldiselt.

Küsitlus on mõeldud täitmiseks igale Järvamaa elanikule, seega olete oodatud küsitlusele vastama ja küsitlust edasi jagama oma Järvamaa sõprade ja tuttavate seas. Ootame igalt vastajalt just tema kohta käivaid vastuseid, mis kajastavad liikumisharjumusi täpselt nii nagu need tegelikult on.

Palun vasta uuringule SIIN

Täname Teid ette vastamise eest!