« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor on avatud!

 

Rahandusministeerium andis teada, et alates 1. märtsist on Kohaliku Omaalgatuse Programmi taotlusvoor avatud. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill kell 16.30.

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Programmi viiakse ellu kahe meetmete kaudu:

Meede 1 – kogukonna areng - toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse. Toetuse summa on maksimaalselt 2500 eurot.

Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine - toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Toetuse summa on maksimaalselt 4000 eurot.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik.

Kogu täiendav info, abimaterjalid ja taotluste ning aruannete vormid, hindamise juhendid jne on leitavad Järvamaa Arendusekeskuse kodulehelt Kohaliku Omaalgatuse Programmi viite all olevatest linkidest:
Link Meede 1
Link Meede 2

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Järvamaa Omavalitsuste Liidu  e-posti aadressile kop@jarva.ee hiljemalt taotluste esitamise tähtajaks 1. aprillil kell 16.30.

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus (programmdokument)

 

Ootame kõiki vabaühendusi ka kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2020 kevadvooru infopäevale. Kinnitatud on uus programmi määrus ning tulekul on mitmeid olulisi muudatusi taotlejate jaoks. Infopäeval selgitame lahti tehtud muudatused ja vaatame läbi uuenenud taotlusvormid. 
Infopäev toimub Paide Muusika- ja Teatrimaja õppeklassis 114 teisipäeval, 10. märtsil kell 16.00-17.30. 
Oma osalemisest anna teada siin.

 

Lisainfo:

Elo Öösalu
Tel: 385 2365; 5805 6658

E-post: elo@jarva.ee

 

Triin Tippi

Programmi tehniline menetleja

Tel: 520 7938

E-post: triintippi@gmail.com