« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor on avatud! Infopäev 12. septembril

Rahandusministeerium andis teada, et alates tänasest on Kohaliku Omaalgatuse Programmi taotlusvoor avatud. Taotlust esitamise tähtaeg on 1. oktoober kell 16.30.

Kohaliku omaalgatuse programmi Järvamaa
INFOPÄEV on 12. septembril 2018 kell 14.00-16.00 Paide Raekoja II korruse saalis.

Infopäeval tutvustatakse programmi nõudeid taotlejale, taotlusele ja tegevustele ning  vaadatakse koos üle taotlusvormide täitmine. Infopäev on tasuta.

Infopäevale ootame registreerimist  10. septembrini SIIN

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate piirkondlike kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Programmi viiakse ellu kahe meetmete kaudu:

Meede 1 – kogukonna areng - toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine - toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riik.

Toetuse summa on maksimaalselt 2000 eurot.

Kogu täiendav info, abimaterjalid ja taotluste ning aruannete vormid, hindamise juhendid jne on leitavad Järvamaa Arendusekeskuse kodulehelt Kohaliku Omaalgatuse Programmi viite all olevatest linkidest:
Link Meede 1
Link Meede 2

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Järvamaa Omavalitsuste Liidu  e-posti aadressile kop@jarva.ee hiljemalt taotluste esitamise tähtajaks on  1. oktoober  kell 16.30.

Kohaliku omaalgatuse programmi määrus (programmdokument)

Lisainfo:

Taive Saar
mittetulundusühenduste konsultant
Tel: 385 2365, 5854 1770
E-post: taive@jarva.ee