« Tagasi

Lõppes Järvamaa vabaühenduste 2020 aasta arenguprogramm

Järvamaa vabaühenduste arenguprogramm keskendus sellel aastal omatulu teenimisele vabaühendustes ja oma toote või teenuse edasiarendamisele.

Programm koosnes viiest moodulist, millest neljas  käsitleti erinevaid omatulu teenimise teemasid, ühe mooduli raames külastati Harjumaa mittetulundusühinguid.  

Programmi olid oodatud kõik Järvamaal tegutsevad vabaühenduste juhid, kellel oli oma teenus/toode või olid seda alles loomas.

Arenguprogramm aitas suurendada osalejate pädevust, juhtimis- ja koostöövõimekust ning ühenduste ettevõtlusaktiivsust.

Saadud kogemustele tuginedes ollakse turul konkurentsivõimelisemad oma toodete või teenuste pakkumisega ja omatulu teenimine võimaldab vabaühendustel luua töökohti või tõsta olemasolevatel töökohtadel loodavat lisandväärtust. Samuti andis koolitus ühendusele sõltumatuse oma eesmärkide elluviimiseks.

Programmi mitmed õppepäevad viidi läbi koos Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa vabaühendustega. Tänu teiste kogemusele suurenes osalejatel julgus võtta riske ja tegutseda edaspidi julgemalt konkurentsi olukorras.

Arenguprogrammi teemadeks olid:

  • vabaühenduse igapäevane majandustegevus läbi numbrite, 
  • kliendisuhete ja turunduse strateegiline planeerimine;
  • kasutajakeskne toote/teenusearendus ja väärtuspakkumise kujundamine;
  • vabatahtlike kaasamine.

Programmi lektoriteks olid Saima Piisner, Andres Kuusik, Markko Karu ja Elmo Puidet.

Kogemuspäeval külastati viite Harjumaa mittetulundusühingut: MTÜ Kehra raudteejaama, MTÜ Ingveri, Voose Päikesekodu,  Voose Külaseltsi ja Anija Mõisa.

Viimasel kohtumisel osalejad mõtestasid õppeprotsessis saadud kogemusi, jagasid esimesi kogemusi uute oskuste rakendamisel ja tõid välja eduelamused.

Kokku osales programmis 17 vabaühenduse juhti või juhatuse liiget neljateistkümnest erinevast mittetulundusühingust.

Suured tänud kõigile osalejatele ja kohtume Järvamaa Vabaühenduste arenguprogrammis 2021.

Programmi koordineerija Elo Öösalu.