« Tagasi

Põhjamaade Ministrite Nõukogu avas Läänemere piirkonna mittetulundusühenduste toetusprogrammi

 

2. märtsil avas Põhjamaade Ministrite Nõukogu Läänemere piirkonna mittetulundusühenduste toetusprogrammi. Programmi eesmärk on toetada algatusi, mis tugevdavad koostöövõrgustikke kogemuste ja teadmiste jagamise kaudu. Taotluste tähtaeg on 27. aprill 2020.

 

Toetust saab kasutada koostöövõrgustike arendamise ja kogemuste vahetusega seotud tegevusteks ning see võib sisaldada reisi- ja majutuskulusid, seminari- ja konverentsikulusid, tõlkekulusid ning eksperditasusid.

 

Programmi fookuses on sotsiaalne heaolu ja tervishoid, kultuur, keskkond ning demokraatia arendamine. Projektis peab olema esile toodud selle kooskõla Põhjamaade Ministrite Nõukogu visiooniga 2030 ning sektorite vaheliste horisontaalsete strateegiatega: lapsed ja noored, sooline võrdõiguslikkus, jätkusuutlik areng.

 

Taotlusi võivad esitada MTÜ-d Soomest, Rootsist, Taanist, Norrast, Islandilt, Eestist, Lätist, Leedust, Poolast, Loode-Venemaalt, Valgevenest ja Põhjamaade autonoomsetest piirkondadest - Ahvenamaalt, Fääri saartelt, Gröönimaalt.

 

Eesti puhul võivad taotlusi esitada nii MTÜ-d kui ka sihtasutused.

 

Lisainfo: https://www.norden.ee/et/meist/toetused/laanemere-maade-mittetulundusuhingud