« Tagasi

Rahandusministeerium ootab regionaalmaasika kandidaate

Tähtaeg 19.02

Rahandusministeerium ootab alates 22. jaanuarist kuni 19. veebruarini kandidaate iga-aastasele regionaalauhindade konkursile. Parimatele kohalike algatuste eestvedajatele annavad traditsioonilise Regionaalmaasika auhinna üle peaminister ja riigihalduse minister.

Sobiv kandidaat on möödunud aastal hakkama saanud väljapaistva regionaalarengut toetava algatuse või teoga. Näiteks on edendatud piirkonna majandust läbi töökohtade loomise või piirkonnaspetsiifiliste toodete ja teenuste pakkumise. Samuti on oodatud sellised tegevused, mis on muul moel oluliselt aidanud kaasa piirkonna arengule või piirkonna eripära säilimisele ja tutvustamisele. Seega auhinna võib pälvida kõikide väljapaistvate tegevuste eest, millel on olnud oluline mõju regionaalarengu tähtsustamisele ühiskonnas.

Konkursile võivad ettepanekuid esitada ja kandideerida kõik inimesed, organisatsioonid, riigiasutused ning kohalikud omavalitsused. Kandidaatide suhtes piiranguid ei ole. Kandidaat või esitaja võib olla naaber, külavanem, mõni kohalik ettevõte, MTÜ või siis hoopiski kohalik omavalitsus.

 

Konkursile laekunud ettepanekuid hindab rahandusministeeriumi moodustatud komisjon, kes esitab tunnustusettepanekud riigihalduse ministrile. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 19. veebruar.

Palume need saata kas elektroonselt aadressil press@fin.ee või postiga aadressile Suur-Ameerika 1, Tallinn (rahandusministeerium, kommunikatsiooniosakond).

Ettepanekus palume välja tuua:

• Kandidaadi esitaja nimi ja kontaktandmed (aadress, telefon ja e-post).

• Kandidaadi nimi ja kontaktandmed (võimalusel aadress, e-post, telefon).

• Auhinnatava tegevuse kirjeldus.

• Auhinnatava tegevuse mõju regionaalarengule.

• Soovi korral lisainformatsioon.

 

Lisainfo: https://www.rahandusministeerium.ee/et/uudised/algab-regionaalmaasikate-noppimine-pane-teele-oma-lemmik