« Tagasi

Regionaalse kultuuritegevuse I taotlusvoor avaneb 15. jaanuaril

 

Regionaalse kultuuritegevuse toetuseks I taotlusvoor avaneb 15. jaanuaril 2020

Taotlusvoor jääb avatuks 15. veebruarini 2020.

Taotlusvooru eelarve on 175 000 eurot, kuid I vooru lõplik eelarve sõltub hasartmängumaksu laekumistest.

Arvestades Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse sissekande või uuendamise töömahuka protsessi ja ajakuluga, soovitame nende tegevuste jaoks küsida toetust 1. ja 4. taotlusvoorust, et toetuse kasutusperiood jääks vahemikku 01.01.-31.12.2020

Regionaalse kultuuritegevuse toetuse andmise eesmärk on luua ja säilitada kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis, soodustades kultuurielu järjepidevust ja arengut, viimast eelkõige kogukondlike ning lastele ja noortele suunatud tegevuste abil.

Toetamise fookuses on ka kogukondlikkus, kultuuripärand ning regioonide- ja valdkondadevaheline koostöö. Toetuse andmise tulemusena suureneb kogu Eestis regioonide- ja/või valdkondadevaheline kultuurikoostöö, laienevad eri vanuse-, rahvuse- ja keelegruppide osalemisvõimalused ning kultuuritegevus mitmekesistub.

 

Lisainfo SIIN