« Tagasi

Siseministeeriumi rahvastiku-, kodanikuühiskonna- ja perepoliitika asekantsleriks saab Raivo Küüt

 

Rahvastikuminister otsustas Siseministeeriumi rahvastiku-, kodanikuühiskonna- ja perepoliitika asekantsleri ametisse nimetada Raivo Küüdi. Raivo Küüt on alates 2013. aasta kevadest töötanud Siseministeeriumis nii nõuniku kui ka sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantslerina.

 

Antud ametikohal juhib ja koordineerib asekantsler Siseministeeriumis ning selle valitsemisalas rahvastiku- ja perepoliitika, kodanikuühiskonna-, usuasjade-, perekonnasündmuste- ning rahvastiku toimingute valdkonda. Asekantsleri ülesannete hulka kuulub ka kodanikuühiskonna arengukava 2015–2020 elluviimine ja kodanikuühiskonna programmi 2030 loomine. Küüt alustab tööd rahvastiku-, kodanikuühiskonna- ja perepoliitika asekantsleri ametis 1. jaanuaril 2020.

 

Lisainfo siin