« Tagasi

Taotlusvoor „Teadlikkuse tõstmine Eesti kultuurilisest mitmekesisusest“

 

Siseministeerium otsib koostöös Kultuuriministeeriumiga partnerit, et tutvustada Eestis elavaid kolmandate riikide kodanikke, nende saabumise põhjusi ning kogemust siin elamisega. Programmi tulemusel paranevad teadmised Eestis elavatest erinevatest rahvustest.

 

Taotlusvooru kogueelarve on 200 000 eurot ja seda rahastatakse 75% ulatuses Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist ning 25% ulatuses riigieelarvest.

 

Taotluste esitamise tähtaeg on 20. aprill 2020. a kell 11.00.

 

Lisainfo: https://www.siseministeerium.ee/et/eesmark-tegevused/valisvahendid/amif-taotlusvoorud