« Tagasi

Vabaühenduste tugitegevuste rahastamise konkurss

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) annab hoogu vabaühenduste koostoimimisele ja laiema tegevuse mõju tekkele, viies läbi vabaühenduste tugitegevuste konkurssi. Toetust saab küsida selliste ettevõtmiste läbiviimiseks, mis lähtuvad KÜSKi eesmärkidest, suurendavad vabaühenduste suutlikkust ja soodustavad kodanikuaktiivsust.

KÜSK ootab konkursile ettevõtmiste projekte, mis on suunatud laia ringi vabaühenduste arendamiseks, kaasamiseks ja koostööks, näiteks arenguprogrammid, koolitused, infomaterjalid, käsiraamatud, koostöövõrgustike käivitamine jms.

Taotlusi, mille sisuline mõju ulatub võimalikult paljude erinevates valdkondades tegutsevate vabaühendusteni. Kodanikuaktiivsuse suurendamiseks tehtud üle-eestilise mõjuga tegevused nagu näiteks aktsioonid, kampaaniad, meediaprojektid.

Reeglina ei toetata antud meetme raames ainult ühe ühingu enda sihtrühmale suunatud või enda põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks tehtavaid tegevusi ning ühe valdkonna või piirkonna ettevõtmisi.

Saab taotleda toetust kodanikuühiskonna üritustele, mis on olulised kodanikuühiskonna arengu mõttes üldiselt ja kaasavad laia ringi vabaühendusi.

Toetust saab küsida ühele projektile 3000 – 20 000 eurot. Omafinantseering peab olema vähemalt 5% kogu projekti eelarvest ja see saab olla ainult rahaline.

Tugitegevusi rahastatakse kahel korral aastas toimuvate konkurssidega. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. september.

Täpsemalt saab lugeda siit: Tugitegevuste rahastamine

Lisainfo: Tarmo Treimann, e-kiri: Tarmo@kysk.ee, tel: 656 0487; 5301 3652

Teate koostas
Taive Saar
MTÜ konsultant
Järvamaa arenduskeskus