« Tagasi

Järvamaa ettevõtete tunnustamine 2018

On aeg esitada kandidaate!

Järvamaa ettevõtete tunnustamise eesmärk on maakonna ettevõtjate tegevuse väärtustamine ning tänamine panuse eest piirkonna arengusse. Tunnustatakse edukalt tegutsevaid äriühinguid ja silmapaistvaid isikuid, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud Järvamaa elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet, sissetulekuid ja maakonna tuntust, muutnud maakonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, spetsialistidele, investoritele. Samuti on aidanud kaasa maakonna positiivsele ja tasakaalustatud arengule.

Tunnustusele saavad kandidaate esitada kohalikud omavalitsused, ettevõtted, asutused ning üksikisikud. Üks ja sama kandidaat võib olla ka mitmes tunnustuskategoorias.

Järvamaa ettevõtete tunnustamise statuut on leitav SIIT

Kandidaatide ankeete ootame 14. septembrini 2018. 

 

Tunnustuskategooriad, kandidaatide esitamise suunised ning ankeedid:

Aasta ettevõte -  suurettevõte

Auhinnaga Aasta ettevõte tunnustatakse üle 3 aasta tegutsenud ettevõtteid. Võitja väljaselgitamine toob esile kõige edukama ettevõtte suurettevõtte kategoorias, kus on üle 50 töötaja. Lisaks majandusnäitajatele, vaadatakse ka ettevõtjate poolt tehtud koostööprojekte ja arendusprojekte. 

Tunnustusele saavad kandidaate esitada kohalikud omavalitsused, ettevõtted, asutused ning üksikisikud. Üks ja sama kandidaat võib olla ka mitmes tunnustuskategoorias.

Kandidaadi esitamise ankeet 

 

Aasta ettevõte -  keskmise suurusega ettevõte

Auhinnaga Aasta ettevõte tunnustatakse üle kolme aasta tegutsenud ettevõtteid. Võitja väljaselgitamine toob esile kõige edukama ettevõtte 10-49 töötajaga keskmise suurusega ettevõtete kategoorias. Lisaks majandusnäitajatele, vaadatakse ka ettevõtjate poolt tehtud koostööprojekte ja arendusprojekte. 

Tunnustusele saavad kandidaate esitada kohalikud omavalitsused, ettevõtted, asutused ning üksikisikud. Üks ja sama kandidaat võib olla ka mitmes tunnustuskategoorias.

Kandidaadi esitamise ankeet

 

Aasta ettevõte -  väikeettevõte

Auhinnaga Aasta ettevõte tunnustatakse üle kolme aasta tegutsenud ettevõtteid. Võitja väljaselgitamine toob esile kõige edukama ettevõtte kuni üheksa töötajaga väikeettevõtete kategoorias. Lisaks majandusnäitajatele, vaadatakse ka ettevõtjate poolt tehtud koostööprojekte ja arendusprojekte. 

Tunnustusele saavad kandidaate esitada kohalikud omavalitsused, ettevõtted, asutused ning üksikisikud. Üks ja sama kandidaat võib olla ka mitmes tunnustuskategoorias.

Kandidaadi esitamise ankeet

 

Edukas noor ettevõtja

Konkursi eesmärgiks on tunnustada Järvamaa silmapaistvamaid noori ettevõtteid, nende innovaatilisust ja ärilist mõtlemist ning seeläbi innustada inimesi ettevõtlusesse siirduma. Kandideerida saavad Järvamaal tegutsevad alustanud ettevõtted, mis on tegutsenud alla kolme aasta.

Tunnustusele saavad kandidaate esitada kohalikud omavalitsused, ettevõtted, asutused ning üksikisikud. Üks ja sama kandidaat võib olla ka mitmes tunnustuskategoorias.

Kandidaadi esitamise ankeet

 

Aasta turismitegija

Kategooria eesmärk on tunnustada turismiobjekti, turismi-ideed, turismiüritust, turismipaketti, marsruuti vms, mis viimase aasta (oktoobrist oktoobrini või aasta peale viimast tunnustamist) jooksul nähtavalt esile tõusis, arenes ja silma paistis. Tunnustatavaks võib olla eraisik, äriühing, sihtasutus, mittetulundusühing, füüsilisest isikust ettevõtja, riigimuuseum, ürituse korraldaja, kes on tuntud ja omab autoriteeti turismitegijate hulgas Järvamaal ja (soovitatavalt) Eestis ning on oma tegevusega käesoleval aastal toetanud ja aidanud kaasa turismi arengule Järvamaal. 

Tunnustusele saavad kandidaate esitada kohalikud omavalitsused, ettevõtted, asutused ning üksikisikud. Üks ja sama kandidaat võib olla ka mitmes tunnustuskategoorias.

Kandidaadi esitamise ankeet

 

Järvamaa sõber

Konkursi eesmärk on tunnustada eraisikut, äriühingut, sihtasutust, mittetulundusühingut, füüsilisest isikust ettevõtjat või ürituse korraldajat, kes panustab enam Järvamaa arengusse, toetab kohalikku kogukonda või piirkonna ettevõtlust või on läbi viinud ettevõtlussündmuse, koostööprojekti, arenduse või rajanud ehitise, mis viimase aasta jooksul nähtavalt esile tõusis ja silma paistis. 

Tunnustusele saavad kandidaate esitada kohalikud omavalitsused, ettevõtted, asutused ning üksikisikud. Üks ja sama kandidaat võib olla ka mitmes tunnustuskategoorias.

Kandidaadi esitamise ankeet

 

Parim talu

Konkursi eesmärk on tunnustada piirkondlikke edukaid talusid.

Tunnustusele saavad kandidaate esitada kohalikud omavalitsused, ettevõtted, asutused ning üksikisikud. Üks ja sama kandidaat võib olla ka mitmes tunnustuskategoorias.

Kandidaadi esitamise ankeet

 

Parim kohalik toode ja/või teenus

Konkursi eesmärk on tunnustada parimat kohaliku ettevõtja toodet ja/või pakutavat teenust.

Tunnustusele saavad kandidaate esitada kohalikud omavalitsused, ettevõtted, asutused ning üksikisikud. Üks ja sama kandidaat võib olla ka mitmes tunnustuskategoorias.

Kandidaadi esitamise ankeet

 

Valikuprotsess:

Tunnustusele saavad kandidaate esitada kohalikud omavalitsused, ettevõtted, asutused ning üksikisikud.

Ettepanekud koos põhjendustega tuleb esitada ülaltoodud ankeetide vahendusel hiljemalt 14. septembriks 2018.

Valikukomisjon määrab igas kategoorias esimese koha saaja.

Valikukomisjonil on õigus läbi viia kandidaatide vastavushindamist ning võtta esitatud kandidaatide või esitajaga kontakti. 

Valikukomisjonil on õigus välja anda täiendavaid eripreemiaid või jätta kandidaatide ebapiisavuse või mittekvalifitseerumise korral mõnes kategoorias auhind välja andmata.

Kui komisjoni liige on kandidaat või lähedalt seotud kandidaadiga, siis taandab ta end selle kategooria hindamisest.

Parimate väljakuulutamine toimub 4. oktoobril 2018. aastal Järvamaa ettevõtjate pidulikul tunnustusüritusel.

Kandidaat peab omama majandustegevust Järva maakonnas.

Esitada võib mitu kandidaati, ühe kandidaadi võib esitada mitmes kategoorias.

 

Järvamaa ettevõtete tunnustamist korraldab SA Järvamaa Arenduskeskus koostöös Järvamaa Omavalitsuste Liiduga.

 

Lisainfo:
Katrin Puusepp
juhatuse liige
e-post: katrin@jarva.ee
mob: 5349 7727