EDULOO PEALKIRI: Meie viimased suured teod
MAAKOND: Järvamaa
KOOLI NIMI: Albu Põhikool
KLASS/VANUSERÜHM:   9 klass
EDULOO JUHENDAJA: Tiia Mänd
TEGEVUSE ALGUS- JA LÕPPKUUPÄEV: 15. september- 29. mai 2014
SEOS ÕPPEAINETEGA:  majandusõpetus, tööõpetus, keemia, inimeseõpetus, karjääriõpetus,  kehaline kasvatus


TEGEVUSE LÜHIKIRJELDUS: Albu Põhikooli 9 klass otsustas endast jätta jälje, rikastades koolielu huvitavate ja kogukonda toetavate tegevuste kaudu. Selleks sobis väga hästi „Ettevõtliku kooli programm" oma eesmärkide ja põhimõtetega. Esmalt selgitati majandusõppe tunnis välja muutmist vajavad olukorrad ja seejärel valiti neist välja need, mis pakuti välja kogu kooliperele. Sama protsess viidi läbi kõikides klassides ja koos õpilasesindusega, otsustati valida kolm huvitavat ja teostatavat tegevust: „Tervisliku toidu klubi", „Suur korrastus ja puhastus päev" ja „Erivajadustega laste kohtumisõhtu". Nendest ettevõtmistest pidid saama „Meie (9kl) viimased suured teod Albu koolis". Koostati meeskonnad ja asuti planeerima. Viisime läbi kogu kooliaasta jooksul erinevaid tervisliku toitumisega seotud üritusi ja  suure koristamise, heakorra,  parandamise ja remontimise päeva Albu koolis, Noortekeskuses, rahvamajas, pargis ja külas, kuhu oli kaasatud kogu koolipere. Kahjuks ei jõudnud me ellu viia oma kolmandat ideed, aga me saime õppetunni ka sellest ja me sooviks pärandada oma idee järgmistele ettevõtlikele noortele.

TEGEVUSE EESMÄRK:
Peaeesmärk: Albu koolist astub ellu ettevõtlik,  teistega arvestav  ja vastutustundlik noor, kes julgeb tegutseda ning tunneb rõõmu ja rahulolu võimalusest midagi ise panustada.
Alameesmärgid:
Märkamis- ja algatusvõime arendamine läbi lastele antud eesõiguse ja vastutuse.
Ühtsustunde loomine ühiste, kogu kooliperet kaasavate, ettevõtmiste kaudu.
Hea suhtlemis- ja koostööoskuse kujundamine läbi programmi tegevuste.
Lapsed/noored ei ole mitte ainult tarbijad vaid on ise loojad, tegijad, andjad.
Lõimides erinevaid aineid muuta õppetöö huvitavamaks ning elulisemaks.

PARTNERITE KAASAMINE:
Partner nr 1:
  Rain Reimann, Albu Põhikooli vilistlane, kokk „Tervise Cateringis"
Partneri panus: Töötoa „Tervislikud suupisted" läbiviimine. Abistamine „Tervisliku toidu klubi" ürituste läbiviimisel.
Partner nr 2: Regina Ubaleht, endine lapsevanem ja Albu PK hoolekogu liige
Partneri panus: Töötoa „Tervislikud magustoidud" läbiviimine ja tervislikust toitumisest rääkimine.
Partner nr 3: Minna Mänd, ettevõtlik abiturient, kes on suviti töötanud erinevates restoranides nii köögis, kui teenindajana.
Partneri panus: Töötoa „Tervislikud igapäevatoidud" läbiviimine.  Arutelu teemal „Kuidas leida suvel tööd?" „Kuidas olla noorena hea ja hinnatud töötaja?"
Partner nr 4: MTÜ Albu Noortekeskus
Partneri panus: Korrastus ja puhastuspäeval rühma juhendamine.
Partner nr 5: Albu Valla Rahvamajad (valla allasutus)
Partneri panus: Korrastus ja puhastuspäeval rühma juhendamine. Juhendaja oli väga toetav ja hindas laste ettevõtlikkust ja panust. Tänuks tegi väikese üllatuse.