« Tagasi

Parimad õppeasutused ja edulood on selgunud

12. oktoobril 2017 toimus Haapsalu Kutsehariduskeskuses Haridusfestival, kus Järvamaa koolid paistsid silma tubliduse poolest. 
Esmakordselt tunnustati „Ettevõtliku Kooli" standarditega koole väljaspool Ida-Virumaad. 
STANDARD on seotud õppeasutuste sisehindamisega ja lähtub Riiklikust õppekavast.

Vastavus STANDARDile näitab huvigruppidele, et õppeasutus kasutab süsteemset kvaliteedijuhtimissüsteemi, viies regulaarselt läbi enesehindamisi ja läbides välishindamise, mille tõendamiseks väljastatakse kvaliteedimärk koos autahvli ja lipuga.

Järvamaa koolidest said tunnustuse osaliseks Väätsa Põhikool ja Järva-Jaani Gümnaasium.

Programm on alguse saanud 2006. aastal Ida-Virumaalt ning on mõeldud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et parandada hariduse kvaliteeti ja sellega noorte edukust elus.

«Ettevõtliku kooli» mudeli rakendus aitab õppeasutustel:

• siduda õpitut päriseluga, kus ei mängita vaid tehaksegi päris asju ja tegevusi;
• teha edukat koostööd lastevanemate ja partneritega;
• muuta õppetöö huvitavamaks;
• tuua sära silmadesse nii õpilastele kui ka õpetajatele;
• panustada kohaliku kogukonna heaks, tehes midagi ära reaalselt.

Samuti selgusid Haridusfestivalil üle-eestilise konkursi „Õppimine on põnev!" parimad viies erinevas kategoorias – põnevaim tund, parim koostöö partneriga, heategu kogukonnale, parim noorte algatus ning ettevõtlik lasteaed.

Võitjate väljaselgitamiseks oli žürii eelnevalt valinud maakondade parimate lugude seast igasse kategooriasse kolm nominenti, kes oma edulugu Läänemaal esitlesid. Publik sai elektroonilise hääletuse kaudu võitjate valimises kaasa rääkida. Mõõduvõtt oli tasavägine ja koolid-lasteaiad pingutasid tublisti, et publikule vaatemängu pakkuda. Lõplik paremusjärjestus on teie ees.

Kategooria PÕNEVAIM TUND:

 1. Koeru Keskkool – Õpime Professionaalidelt 
  Ühel unistuste koolipäeval andsid Koeru koolis tunde tuntud erinevate elualade inimesed. Nii õpilastele kui ka õpetajatele huvitavast ja arendavast koolipäevast soovitakse teha traditsioon ning kaasata ka teisi koole.
 2. Oru Kool – Kohvikute Tänav – 3 kultuuri ja 20+ riiki 
  Koolis pandi püsti 150 meetri pikkuse letiga kohvikute tänav, kus pakuti erinevate kultuuride toite ja tutvustati  vastavaid traditsioone. Esindatud olid kolm kultuuriruumi: eesti, slaavi ja inglise. Toiduainete ostuks andis laenu koolipank. Ürituse korraldamise tegevusteks  lõimiti 11 õppeainet.
 3. Põlula Kool – „Rägavere radadel" 
  Oma kodukandi tutvustamiseks ja ka ise selle tundmaõppimiseks valmistasid õpilased aabitsa, seinakaardi, lauamängu ja Google Maps kaardi.

Kategooria PARIM KOOSTÖÖ PARTNERITEGA:

 1. Koeru Keskkool – Mõttetalgud 
  Mõttetalgute jaoks koondati ühe laua taha erinevate asutuste-koostööpartnerite esindajad, õpetajad, lapsevanemad ja õpilased.  Kuues laudkonnas käsitleti kuut koolipere silmis aktuaalset teemat. Näiteks arutati tunnikorra parandamise võimalusi, digipädevuste vajalikkust, kooli arendamise vajalikkust, ürituste olulisust ja võimalusi koolis ning õpilasseadusi.
 2. Mooste Mõisakool – Õpilaskohvikud Mooste mõisas 
  Moostes toimuvate ürituste publikul on võimalus nautida kohalike õpilaste küpsetisi, sest ettevõtlikud noored panevad kontsertide ja etenduste ajal püsti oma kohviku.
 3. Kiviõli I Keskkool – Unistuste jooks 
  Unistuste jooks oli Kiviõli I Keskkooli gümnaasiumiõpilaste korraldatud üle-linnaline  heategevuslik rahvaspordisündmus, millest linnaelanikud seni puudust tundsid. Ürituse tuludest sooviti korrastada kooli hoov ja varustada see liikumist ning puhkamist soodustavate vahenditega.  Ürituse korraldamiseks kaasati hulgaliselt kohalikke partnereid ja ettevalmistused olid lõimitud õppetööga ehk  läbi tegevuste said õpilased kogemuse ja teadmiste võrra rikkamaks paljudes valdkondades.

Kategooria HEATEGU KOGUKONNALE:

 1. Tartu Veeriku Kool – "Eakate nutiring" 
  Koostöös Tähtvere Päevakeskusega korraldasid lapsed  eakatele nutiringi personaalse juhendamisega. Partnerina kaasati Telia AS, kes laenutas selleks otstarbeks tahvelarvutid.
 2. Heimtali Põhikool – Maastikujooksuraja silla ehitamine Heimtali parkmetsa 
  Õpilaste ja õpetaja koostöös ehitati parkmetsa otsast lõpuni valmis uus sild.
 3. Kohtla Järve Maleva Põhikool – E-kool eakatele inimestele 
  Kohalikud eakad õppisid õpilaste abil arvutit kasutama. Eakate õpetamisel oli oluline  individuaalne lähenemine.

Kategooria NOORTE ALGATUS:

 1. Voore Põhikool – Õpetades teisi õpime ka ise 
  Ühiseks õppimiseks ja üksteise õpetamiseks kutsuti kooli vanavanemad ja nooremad lasteaiaeas õed-vennad, kellega koos õpiti nii arvuti kasutamist kui robootikat. 3D printeriga valmistati jõuluehteid.
 2. Kiviõli I Keskkool – KRR 
  Õpilaste eestvedamisel vahendab Kiviõli Rahva Ringhääling teatud perioodilisusega kohalikke uudiseid.
 3. Kõmsi Lasteaed- Algkool – "Ema, Sa võid olla mu üle uhke!" 
  Emadepäeva kontsert viidi läbi ühiselt koristatud külaplatsil.

Kategooria ETTEVÕTLIK LASTEAED:

 1. Kiviõli lasteaed Kannike – Meelespeade lemmikloomad 
  Lastele loomadest hoolimise olulisust tutvustades lubati lastel tuua lasteaeda oma lemmikloomad ning viidi üheskoos jõulude ajal loomade varjupaika kingitusi.
 2. Kohtla-Järve lasteaed Kirju-Mirju – First Lego League Jr näitus 
  Osalemaks First Lego League Jr näitusel kaasati nii lapsed kui üks lasteaia vilistlane ehitama ja programmeerima robotit.
 3. Sillamäe LA Päikseke – See on minu oma linn 
  Lasteaialapsed tutvusid oma kodukandiga ning tegid seda tutvustava videofilmi ja mängu.

Iga kategooria kolme parimat premeeriti järgmiselt: esikoht 500, teine koht 250 ja kolmas 150 euro väärtuses auhindu.

Edulugude konkursi korraldamist toetasid Haridus- ja Teadusministeerium ning ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.

Järvamaalt osalesid Haridusfestivalil Järva-Jaani Gümnaasium, Väätsa Põhikool, Koeru Keskkool ja Koeru Lasteaed Päikeseratas.

Palju õnne kõigile!

*Haridusfestivali transporti rahastas Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond ja Järvamaa Omavalitsuste Liit.

Teate koostas:
Reelika Lepik
Noorte ettevõtlikkuse koordinaator
SA Järvamaa Arenduskeskus
Tel 551 3786
reelika@jarva.ee