« Tagasi

Haridusvaldkonna eraettevõtjate kriisitoetus

Haridus- ja teadusminister on allkirjastanud määruse, mis võimaldab haridusvaldkonna eraettevõtetel taotleda toetust kriisi mõjude leevendamiseks. Lisaeelarvega on selleks ette nähtud 15 miljonit eurot.

Eraüldhariduskoolide, -lapsehoidude, -lasteaedade ja huvikoolide pidajad ning huvitegevuse pakkujad saavad taotleda kriisi leevenduseks toetust möödapääsmatute kulude katmiseks.

Taotlusi saab esitada Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi ühtses Toetuste Menetlemise Infosüsteemis https://toetused.kul.ee/

Huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad saavad taotlusi esitada kuues huviala valdkonnas: loodus- ja täppisteadused ning tehnoloogia, muusika, kunst, sport, tants ja üldkultuur. 

Taotlusi oodatakse 15. maini.

Maksimaalne toetuse suurus lapse/õpilase kohta on 80 eurot kuu kohta ning seda saab taotleda maksimaalselt kolme kuu eest (märts, aprill, mai). Sealjuures saab toetust taotleda maksimaalselt 50% laste/õpilaste arvu ulatuses.

Taotluse aluseks võetakse laste/õpilaste arv 1. märtsil 2020.

Täpsemalt toetuse taotlemise kohta on võimalik lugeda SIIT.

 

Küsimuste korral palutakse pöörduda  kriisitoetus@hm.ee

Kiiretele küsimustele vastavad:

  • Üldised küsimused: Marika Tuusis 7350150
  • Erakoolid: Piret Sapp 7350318
  • Huvikoolid ja huvitegevuse pakkujad: Gerttu Aavik 7350124
  • Lapsehoiud ja lasteaiad:  Tiina Peterson 7350114