« Tagasi

Elektrooniline üldkoosolek tuleb, aastaaruande tähtaeg pikeneb, juhatuse volitused ka

13. mail on Riigikogus teisel lugemisel seaduseelnõu, mis võimaldab täisvirtuaalset koosolekut, paindlikku kirjalikku hääletamist ja pikendab aastaaruande tähtaja ning juhatuse volitused oktoobrini.

Eelnõu seisuga 12.05! Teine lugemine kavas 13.05, kolmas 18.05. Jõustumine ehk mai lõpus.

Majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg saab olema kõigile tänavu 31.10.20.

Juhatuste ametiajad, mis lõpevad 12.03-31.08 loetakse pikenenuks uue juhatuse valimiseni, aga mitte üle 31.10.20.

Tsiviilseadustiku üldosa seadusse lisatakse sätted, mille järgi võib iga juriidilise isiku organi (üldkoosolek, volinike koosolek, juhatus, nõukogu) liige osaleda füüsilise kohaloluta, kui on tagatud kahesuunaline reaalajas side, mis võimaldab jälgida, sõna võtta ja hääletada.

Elektrooniliste vahendite abil võivad osaleda mõned (osa on saalis, osa skaibis) või ka kõik liikmed (keegi polegi füüsiliselt koos). Virtuaalsed osalejad lähevad arvesse kvoorumil ja allkirja enese osalemisest ei pea nemad andma isegi digitaalselt. Juhatus koostab pärast hääletusprotokolli, kus on iga liikme nime taga koosolekul osalemise viis ja vaid füüsilisel koosolekul osalenute allkirjad.

Virtuaalset osalust kinnitavad oma allkirjadega vaid koosoleku juhataja ja protokollija. Paberile annavad allkirja need, kes osalevad kohapeal, ja registrile võib edaspidi saata selle koopia/skanni. Muidu kehtivad e-koosolekule kõik muud tavapärased nõuded nagu kokkukutsumisest etteteatamine, otsuste vastuvõtmise kord jmt.

 

Lisainfot loe Hea Kodanik lehelt: https://heakodanik.ee/uudised/arva-elektrooniline-uldkoosolek-siiski-tuleb-kiirkorras/?fbclid=IwAR3OEarH0KmWgD50TLLOTnkbJmsI6XOkS13VT9Amd1X9EKyo3Dhkr-1mjCQ