« Tagasi

Töötukassa otsib uusi koolituskaardi partnereid

 

Töötukassa kuulutas välja konkursi täiendavate koolituskaardi koolitajate leidmiseks

Töötukassa otsib oma partneriks eelkõige neid koolitusfirmasid, kes pakuvad koolitusi, mis valmistavad inimesi ette töötama põhikutsealadel, kus valdkondlike tööjõuvajaduse uuringute (OSKA uuringud, mida teeb Kutsekoda) kohaselt on lähiaastatel kasvav tööjõuvajadus, ja kus tööjõu nõudlus on suurem kui pakkumine. Põhikutsealadega saab tutvuda siin.

 

Konkursil osalemiseks tuleb koolitajal pärast tingimustega tutvumist esitada avaldus. Avaldusi võetakse vastu kuni 28.02.2021. Partneriks kinnitatakse koolitajad jooksvalt, kuid mitte varem kui 1.03.2021. Konkursi tingimustega saab lähemalt tutvuda siin

 

Lisainfo: https://www.tootukassa.ee/uudised/tootukassa-otsib-uusi-koolituskaardi-partnereid-0?utm_source=Kodaniku%C3%BChiskonna+n%C3%A4dalakiri&utm_campaign=09e890278c-Kodaniku%C3%BChiskonna+n%C3%A4dalakiri+3%2F2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_cd8d072a81-09e890278c-240723610