« Tagasi

Ettevõtete akadeemia seminaril käsitleti tööõigust

17. märtsil toimunud Järvamaa ettevõtete akadeemia seminaril räägiti tööõigusest: aktuaalsed probleemid töösuhetes ning sellest, mis on muutumas töötervishoiu- ja tööohutuse valdkonnas.

Kavandatavaid muudatusi tööseadustes tutvustas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna direktor Gaabriel Tavits.

Riigikogus menetlusel olevas töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga võetakse üle ELi direktiiv, millega täpsustatakse hoolduskohustusega töötajate ja ametnike õigust küsida paindlikke töö- või teenistustingimusi, näiteks osalist või paindlikku tööaega, kaugtöö tegemise võimalust jne. Õigus küsida paindlikke töötingimusi ei too tööandjatele ega ametiasutustele kaasa kohustust küsitud tingimusi võimaldada, kuid tööandja peab sellises olukorras oma keeldumist põhjendama. Lisaks sätestatakse hoolduskohustusega töötajale ja ametnikule täiendav kaitse töölepingu ülesütlemisel või teenistusest vabastamisel ning pööratud tõendamiskoormus töölepingu ülesütlemise või teenistusest vabastamise vaidlustes.

Eelnõu sätted, mis on seotud direktiivi ülevõtmisega, jõustuvad 1. aprillil 2022. a.

M.I.K.S. Konsultatsioonid OÜ jurist Elina Soomets tõi välja, mis muutus töötervishoiu ja tööohutuse seaduses alates 01.03.2021. Samuti rääkis Soomets aktuaalsetest probleemidest töösuhetes.

Lisaks said ettevõtjad teada, kuidas koostada riskianalüüsi ja hiljem seda Tööinspektsioonile esitada, milline tööleping sõlmida, millised on töölepingu lõppemise alused, kuidas saab tööandja ühepoolselt vähendada töötasu ja millised on sealjuures töötaja õigused.

Kuna töösuhete ja -vaidluste teema pakkus ettevõtjatele suurt huvi, räägitakse sellest põhjalikumalt 19. mail toimuval seminaril.

Järvamaa ettevõtete akadeemia järgmine veebiseminar toimub 21. aprillil, teemaks jäätmekäitlus. Seminarile saab end kirja panna SIIN.

Järvamaa ettevõtete akadeemia toimub projekti „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtluse edendamiseks" raames ning Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Järvamaa Omavalitsuste Liidu toel.

 

Teate koostas

Kristina Gudinas

Tootmisettevõtete koostöövõrgustiku koordinaator

Kristina@jarva.ee