« Tagasi

Paide linna projektitoetuste tähtaeg on 1. veebruar

1.veebruariks 2023 (kaasa arvatud) on oodatud projektitoetuse taotlused ja tegevustoetuse taotlused Paide linna elanikele või nende huvide elluviimisele suunatud tegevusele kultuuri, hariduse, spordi , noorsootöö, sotsiaaltöö, tervise, turvalisuse, või külaelu edendamiseks ja ürituste korraldamiseks.

Toetust saab küsida mittetulundusühing, sihtasutus, seltsing või füüsiline isik.

Projektitoetuse piirmäär on 2000 eurot, omafinantseering peab olema vähemalt 10%. Abikõlbulik period on 1.jaanuar-31.detsember, st tegevusi saab ellu viia 2023. aasta jooksul.

Projektitoetuse esimeses taotlusvoorus võib taotleja esitada kuni kaks projektitoetust. Taotleja peab silmas pidama, et ühes taotlusvoorus saab taotlejale toetut määrata kuni kahele projektile, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot taotlusvooru kohta.

Tegevustoetust saab taotleda perioodiks 01.jaanuar – 31.detsember. Tegevustoetuse piirmäär on 500 eurot.

Taotlus palume esitada e-toetuste süsteemis SPOKU (link leitav ka Paide linna veebilehel sakil Toetused ja teenused).

Samuti ootame hiljemalt 31. jaanuariks 2023 eelmise aasta tegevustoetuste aruandeid ning 2022. aastal projektitoetust saanud projektide aruandeid.

Projektitoetuste esimese taotlusvooru ja tegevustoetuse eelarve kinnitatakse pärast Paide linna 2023.aasta eelarve kinnitamist.

 

Nõu ja abi saamiseks taotluste esitamisel ja aruannete koostamisel palume ühendust võtta arenduse peaspetsialist Karola Jaanofiga (5248695, Karola.jaanof@paide.ee)

 

Teate edastas:

Maile Kesküla