« Tagasi

Alustava ettevõtja baaskoolitus tuleb taas

Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks. Koolitus toimub soojas ja toetavas õhkkonnas ning tihti leiavad osalejad endale juba grupi liikmete hulgast esimesed kliendid või koostööpartnerid.

Üheksa nädala jooksul kasvatame osalejatest ettevõtliku meele ja maailmavaatega inimesed, kellel on olemas esimesed teadmised oma ettevõttega alustamiseks, tugivõrgustik ja toetajad koolitajate ja teiste osalejate näol ning valideeritud äriidee. Väikeses grupis on koolitajal piisavalt aega läheneda igale ideele individuaalselt ning anda nõuandeid lähtuvalt äriidee eripäradest.

OSALEMINE: sooviavalduse põhjal, koolituskohtade arv on piiratud. Eelregistreerimine vajalik.

OSALUSTASU: 65 €, mis sisaldab koolitusel osalemist, koolitusmaterjale ja kohvipause.

Koolitus toimub Viisu rahvamajas, Viisu mnt 4, Viisu küla, Paide linn, Järvamaa.

Registreerumine alates 10.märts SA Järvamaa kodulehel või Lizanne@jarva.ee

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 8 päeva (64 akadeemilist tundi), mille raames käsitletakse järgmiseid mooduleid:

 

I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes – koolitaja Elmo Puidet

29.aprill ja 30.aprill 2023

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Väliskeskkonna analüüs

 

II moodul: Turundus ja müük - koolitaja Priit Kuuskme

06.mai ja 07.mai 2023

 • Turundusuuringud
 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine

 

III moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine – koolitaja Kristo Krumm

13.mai ja 14.mai 2023

Ettevõtlusega seotud maksud

 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

 

IV moodul: Juhtimine; Äriplaanide esitlused – koolitaja Elmo Puidet

20.mai ja 21.mai 2023

 • Juhtimine
 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Ajajuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Äriplaanide esitlused

 

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.


Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas

 

Baaskoolituse korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Uudise koostas:

Lizanne Idavain

Ettevõtluskonsultant

Lizanne@jarva.ee