« Tagasi

Tulemas on maakonna arengupäev

2. veebruaril on toimumas maakonna uuendatud arengustrateegia 2035+ avalik arutelu Paide Muusika – ja Teatrimaja väikses saalis.

Soovime selle päeva suunata arengustrateegia koostamises osalenutele endile. Lisaks teistele KOVi inimestele ja olulistele koostööpartneritele eesmärgiga saada koos pilt ette maakonna terviklikust arengust sh kõikidest valdkondadest.

Lisaks arengustrateegiale käsitleksime ka valmivat energia – ja kliimakava ja äsja valminud Järva maakonna tervise ja heaolu strateegia ja tegevuskava

 

Päevakava:

10:00 – 12:00 Maakonna energia- ja kliimakava tutvustamine ja strateegiliste eesmärkide seadmine (viib läbi energia - ja kliimakava koostaja)

12:00 – 13:00 Lõuna

13:00 – 16:30 Uuendatud Järvamaa arengustrateegia 2035+ tutvustamine ja arutelu sh:

  • Peamised eesmärgid, maakonna juhtimine ja koostöömudel, rahastus (sh tulevased regionaaltoetused)
  • Arengustrateegia valdkondade tutvustus – nõukodade esindajad teevad igast valdkonnast lühikese ülevaate (kokku 13 valdkonda)
  • Tervise valdkonnas tutvustatakse eraldi Järva maakonna tervise ja heaolu strateegia ja tegevuskava
  • Arutelu ja tagasiside

Loodame, et päev kujuneb inspireerivaks koosolemiseks ja maakonna koostöövaimu tugevdamise kohaks! 

Materjalidega saad tutvuda SIIN.

Teate edastas:

Maiko Kesküla

SA Järvamaa

Järvamaa arengustrateegia konsultant

Tel: +372 56 67 58 59

e-post: maiko@jarva.ee

https://jarva.kovtp.ee/