« Tagasi

15.-17.04.2024 korraldati vabaühenduste konsultantidele õppereis Hollandisse

Eelmisel nädalal toimus KÜSKi poolt korraldatud ja Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) rahastatud õppereis Hollandisse, kus maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultandid tutvusid Hollandi kogukonnakeskuste ning noorteprojektidega. Õppereisi käigus külastati mitmeid olulisi organisatsioone ja saadi väärtuslikke teadmisi kogukondade valdkonnas. Eestist oli osalejaid kokku 21, Järvamaalt osales õppereisil SA Järvamaa vabaühenduste konsultant Maile Kesküla. 
 
Foto: Mijehofi kogukonnakeskus, autor Evelyn Valtin 
 
Reisi esimesel päeval, 15. aprillil, külastasid osalejad Amsterdamis Mijehofi ja Huis van de Wijk Waterlandplein kogukonnakeskuseid. Mijehofi kogukonnakeskus, mida peamiselt rahastab kohalik omavalitsus, on tegutsenud MTÜna selles piirkonnas 15 aastat ning pakub mitmekülgseid programme kogukonnale ja tegeleb erinevate ühiskonnagruppide lõimimisega. Paljud tegevused saavad alguse piirkonna elanike ideedest, mida keskuse töötajad aitavad edasi mõelda ning tegevustele vajadusel rahastust hankida. Samuti külastati Huis van de Wijk Waterlandpleini, mis koordineerib mitmeid kogukonnamaju, nende ruumide renti ning keskendub peamiselt sotsiaaltööle. 
 
Teisel päeval, 16. aprillil, toimus kohtumine HIP92 organisatsiooniga, mis on eriti silmapaistev oma rahvusvaheliste projektidega, mille eesmärk on tuua kokku erinevaid vanusegruppe ning pakkuda elamusi ja oskusi noortele. Tänaseks päevaks on nad ellu viinud 25-30 rahvusvahelist projekti, milles on osalenud üle 1000 inimese. HIP92 on keskendunud õpilasvahetuste korraldamisele. 
 
Reisi viimasel päeval, 17. aprillil, toimus Hollandi õppereisi kokkuvõttev arutelu, kus jagati oma muljeid Hollandi kogemustest. Õppereisi osalejad tõid esile mitmeid olulisi tähelepanekuid ja Hollandi kogukonnatöö eripärasid. Hollandis on rõhutatud kogukonna tugevdamist ning noorte ja vanemate inimeste sidususe edendamist läbi erinevate tegevuste ja projektide. Maile Kesküla pidas eriti imetlusväärseks kui edukalt on kogukondi kaasatud ning keskuste tegevusega ühiskonnagruppe lõimitud.  
 
Eesti esindajad tunnustasid Hollandi kogukonnatööd ning väljendasid soovi rakendada õpitud põhimõtteid ka Eesti kontekstis. Samuti tõid osalejad välja vajaduse suurema toetuse järele kogukonnakeskuste ja sarnaste projektide jaoks Eestis.