« Tagasi

Uuel aastal suureneb ettevõtlusega alustamise toetus 1500 eurot

Alates 01.01.2021 aastast tõuseb Eesti Töötukassa poolt jagatav ettevõtlusega alustamise toetus 6000 euroni, et soodustada majanduskriisis töötute ettevõtlikkust. Praegu saavad ettevõtlusega alustavad töötud toetust 4474 eurot ja see määr on püsinud muutumata üle kümne aasta ning summad ei olnud enam piisavad ettevõtlusega vajalike kulude katmiseks. Tuleval aastal plaanitakse meetmesse suunata kolm miljonit ning ülejärgmisel aastal 3,2 miljonit eurot.

 

Ettevõtluse alustamise toetus on rahaline abi, mille eesmärk on motiveerida ja toetada ettevõtlusega alustamist. Ettevõtluse alustamise toetust antakse majandustegevusega alustamiseks uue asutatava äriühingu kaudu või füüsilisest isikust ettevõtjana. Toetuse eest tehtavad kulud peavad olema põhjendatud, läbipaistvad, detailselt kirjeldatud ja otseselt vajalikud äriplaani elluviimiseks.

 

Täpsemat informatsiooni toetuse tingimuste kohta saab lugeda SIIT.

 

Ettevõtluse alustamise toetust saad taotleda kui oled vähemalt 18 aastane ja …
• töötuna arvel või
• vanaduspensioniealine tööotsija või
• ennetähtaegset vanaduspensioni saav tööotsija või
• päästeteenistuja toetust saav tööotsija või
• koondamisteatega tööotsija

 

ning oled täitnud ühe järgnevatest valikutest:
• läbinud ettevõtluskoolituse vähemalt 56 tundi;
• omad kutse- või kõrgharidust majanduse alal;
• omad ettevõtluskogemust vähemalt 1 aasta

 

Täpsem info

 

Saima Piisner
Ettevõtluskonsultant
SA Järvamaa Arenduskeskus
Pärnu tn 52, Paide
Tel +372 501 7770
saima@jarva.ee