« Tagasi

Riigi Tugiteenuste Keskus kuulutab välja selle aasta esimese väikeprojektide taotlusvooru

Tähtaeg 17.02

1. veebruarist 2020 on avatud hasartmängumaksu laekumistest toetatav sotsiaalvaldkonna väikeprojektide 1. taotlusvoor. Taotlused tuleb esitada e-toetuste keskkonnas hiljemalt 17. veebruaril 2020 kl 17.00.

Toetust saab taotleda meditsiini, hoolekande, perede, eakate, puuetega inimestega ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevuste elluviimiseks. Taotlusvooru rahaline maht on kokku 100 000 eurot ning maksimaalne toetus ühele projektile 10 000 eurot. Omafinantseering on vähemalt 10% abikõlblikest kuludest projektis. Taotlusvooru juhendmaterjal ja teised asjakohased dokumendid on avaldatud RTK hasartmängumaksu toetuste kodulehel.