« Tagasi

Alustava ettevõtja baaskoolitus saab stardi veebruaris

Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob teadmised ja oskused ettevõtte asutamiseks. Koolitus toimub soojas ja toetavas õhkkonnas ning tihti leiavad osalejad endale juba grupi liikmete hulgast esimesed kliendid või koostööpartnerid.
 
Nelja nädala jooksul kasvatame osalejatest ettevõtliku meele ja maailmavaatega inimesed, kellel on olemas esimesed teadmised oma ettevõttega alustamiseks, tugivõrgustik ja toetajad koolitajate ja teiste osalejate näol ning valideeritud äriidee. Väikeses grupis on koolitajal piisavalt aega läheneda igale ideele individuaalselt ning anda nõuandeid lähtuvalt äriidee eripäradest.
 
OSALEMINE: sooviavalduse põhjal, koolituskohtade arv on piiratud. Eelregistreerimine vajalik.
OSALUSTASU: 65 €, mis sisaldab koolitusel osalemist, koolitusmaterjale ja kohvipause.
 
Koolitus toimub SA Järvamaa kontoris, Keskväljak 15, III korrus. Kellaaeg 10.00 - 17.00 (Parkida saab maja hoovi ja sissepääs on päästemeeskonna trepist sisehoovis).
 
 
Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 8 päeva (64 akadeemilist tundi), mille raames käsitletakse järgmiseid mooduleid:
 
I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes – koolitaja Elmo Puidet
10.02 ja 11.02 2024
 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Väliskeskkonna analüüs
 
II moodul: Turundus ja müük - koolitaja Priit Kuuskme
17.02 ja 18.02 2024
 • Turundusuuringud
 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine
 
III moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine – koolitaja Kristo Krumm
02.03 ja 03.03 2024
 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine
 
IV moodul: Juhtimine; Äriplaanide esitlused – koolitaja Elmo Puidet
09.03 ja 10.03 2024
 • Juhtimine
 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Ajajuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Äriplaanide esitlused
 
Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.
 
Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.