Arendusosak ja innovatsiooniosak

Osakud on mõeldud ettevõtete ning teadus- ja arendusasutuste vaheliste kontaktide loomiseks ning koostöö elavdamiseks. EASi arendus- ja innovatsiooniosakut reguleerib sama määrus ja neid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Milliseid nõudeid tuleb järgida mõlema puhul? Milles seisneb aga nende erinevus?

Tegime abiks ühe ülevaatliku võrdlustabeli nö silma alla. Selles tabelis on kirjas, mis on osakute põhimõttelised erinevused alates nõuetest ja toetatavatest tegevustest, lõpetades erinevustega taotlusprotsessis. Niisiis enne, kui asute taotlust täitma, tutvuge tabeliga "innovatsiooniosak ja arendusosak" ning mõelge läbi enda jaoks järgmised küsimused:

1. Veenduge, et ettevõtte tegevusala ei kuulu välistatud tegevusalade hulka ja ettevõte on majanduslikult hästi hakkamasaav väike- või keskmise suurusega ettevõte.

2. Kas teie plaanitav projekt panustab määruse eesmärki? Toetuse andmise eesmärk on Eesti VKE-de konkurentsivõime suurendamine läbi eelduste loomise uuenduslike ja kõrgema lisandväärtusega toodete, teenuste ja tehnoloogiate väljatöötamiseks.

3. Kas plaanitavad tegevused kuuluvad toetatavate tegevuste alla:

 • toote- ja teenusearenduse alane nõustamine;
 • tootmise- ja tehnoloogiaalane nõustamine;
 • tootekatsetuste ja tööstuslike eksperimentide korraldamine;
 • teostatavus- ja tasuvusuuringute korraldamine;
 • patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitse nõustamine, uuringud ja registreerimine;
 • metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alane nõustamine;
 • tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ning nende juurutamine.

4. Kumba toetusmeedet kasutada? Siin annab suuniseid, kui mõtlete läbi punktid ja vaatate tabelit.

 • Kas projekti tegevustega kaasneb kulu materjalidele?
 • Kas on plaanis värvata arendustöötaja projekti tegevuste elluviimiseks?
 • Kas varem on innovatsiooniosakut kasutatud?
 • Kas projekti raames teenuse pakkujaga on juba leping või mitte?
 • Projekti maht (ajaline ja rahaline) ning võimekus katta omaosalus.

Kui soovite arendusprojekti tegevuste elluviimisele keskenduda, siis võite usaldada taotlemise meile:

Rahel Lindpärg 
BDA projektijuht
rahel@bda.ee