Ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks tuli maakonda 180 tuhat eurot

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus otsustas toetada Järvamaa tööhõivekava perioodil 2017-2019. Tööhõivekava eesmärgiks on majandusaktiivsuse sh. tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv väljaspool suurlinnu. Järvamaa Arenduskeskuse koostatud maakondlik tööhõivekava 2017-2019 keskendub kahele olulisele sihtgrupile - noored vanuses 13-18 eluaastat ja alustavad ning tegutsevad ettevõtjad.

Ettevõtjale suunatud tegevuste eesmärgiks on ettevõtte arengupotentsiaali leidmine ning arendamine, mille läbi peaks tõusma nende võimekus - parimal juhul võimekus maksta suuremat töötasu töötajatele. Programmi käigus jätkame maakonna mentorklubi tegevustega nagu tegime seda sellel aastal. Mentorklubis osales 44 ettevõtjat, kellest 30 olid mentorid ja 14 alustajad ehk mentiid. Planeerime korraldada 3 arengureisi, kaks sisereisi ja ühe välisreisi. Välisreisid on suunatud konkreetsetele sihtgruppidele.

2019 aasta lõpuks soovime kaasata tööhõivekava tegevustesse 100 ettevõtjat. 

Noortele suunatud tegevuste  eesmärgiks on õpilaste ja õpetajate ettevõtlikkuse edendamine läbi motiveeriva ja  toetava keskkonna loomise. Olulisemad tegevused sellel perioodil on inspiratsioonikoolitused, õppereisid, ettevõtluse teemalised mängud, konkursid, ettevõtete külastused, mentorvõrgustiku loomine, Järva - ja Viljandimaa noorte ühine suvelaager. Jätkame haridusprogrammi „Ettevõtlik kool" koolitustega ja haridusasutuste nõustamisega. Samuti panustame majandusõpetajate koolitamisse ja majandusõppe materjalide soetamisse meie maakonna koolidele, et toetada igati õpilasfirmade teket.

2015-2016 aastal osales erinevates noorte ettevõtlikkuse tegevustes ca 3000 noort, 805 õpetajat ja 118 partnerit. Haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool" on liitunud 6 kooli, koolitatud on 15 õpetajat juhendama õpilasfirmasid ning 15 õpetajat õpetama majandust põhikooli kolmandas astmes. Eelmisel aastal tegutses maakonnas 6 õpilasfirmat. 

Tööhõivekava rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ja Järvamaa Omavalitsuste Liit.

Tööhõivekava tegevusteks 2017-2019 on meil kasutada 209 tuhat eurot, millest toetus moodustab 180 tuhat eurot.

 

Täpsem info

Katrin Puusepp
Juhataja
SA Järvamaa Arenduskeskus
tel +372 5349 7727
katrin@jarva.ee