Järvamaa ettevõtete tunnustamine 2019

On aeg esitada kandidaate!

Järvamaa ettevõtete tunnustamise eesmärk on maakonna ettevõtjate tegevuse väärtustamine ning tänamine panuse eest piirkonna arengusse. Tunnustatakse edukalt tegutsevaid äriühinguid ja silmapaistvaid isikuid, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud Järvamaa elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet, sissetulekuid ja maakonna tuntust, muutnud maakonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, spetsialistidele, investoritele. Samuti on aidanud kaasa maakonna positiivsele ja tasakaalustatud arengule.

Tunnustusele saavad kandidaate esitada kohalikud omavalitsused, ettevõtted, asutused ning üksikisikud. Üks ja sama kandidaat võib olla ka mitmes tunnustuskategoorias.

Järvamaa ettevõtete tunnustamise statuut on leitav SIIT

Kandidaatide ankeete oodatakse hiljemalt 30. augustiks 2019

Tunnustuskategooriad, kandidaatide esitamise suunised ning ankeedid:

Aasta ettevõte -  suurettevõte

Auhinnaga Aasta ettevõte tunnustatakse üle 3 aasta tegutsenud ettevõtteid. Võitja väljaselgitamine toob esile kõige edukama ettevõtte suurettevõtte kategoorias, kus on üle 50 töötaja. Lisaks majandusnäitajatele, vaadatakse ka ettevõtjate poolt tehtud koostööprojekte ja arendusprojekte. 

Kandidaadi esitamise ankeet SIIN

 

Aasta ettevõte -  keskmise suurusega ettevõte

Auhinnaga Aasta ettevõte tunnustatakse üle kolme aasta tegutsenud ettevõtteid. Võitja väljaselgitamine toob esile kõige edukama ettevõtte 10-49 töötajaga keskmise suurusega ettevõtete kategoorias. Lisaks majandusnäitajatele, vaadatakse ka ettevõtjate poolt tehtud koostööprojekte ja arendusprojekte. 

Kandidaadi esitamise ankeet SIIN

 

Aasta ettevõte -  väikeettevõte

Auhinnaga Aasta ettevõte tunnustatakse üle kolme aasta tegutsenud ettevõtteid. Võitja väljaselgitamine toob esile kõige edukama ettevõtte kuni üheksa töötajaga väikeettevõtete kategoorias. Lisaks majandusnäitajatele, vaadatakse ka ettevõtjate poolt tehtud koostööprojekte ja arendusprojekte. 

Kandidaadi esitamise ankeet SIIN

 

Edukas noor ettevõtja

Konkursi eesmärgiks on tunnustada Järvamaa silmapaistvamaid noori ettevõtteid, nende innovaatilisust ja ärilist mõtlemist ning seeläbi innustada inimesi ettevõtlusesse siirduma. Kandideerida saavad Järvamaal tegutsevad alustanud ettevõtted, mis on tegutsenud alla kolme aasta.

Kandidaadi esitamise ankeet SIIN

 

Aasta turismitegija

Kategooria eesmärk on tunnustada turismiobjekti, turismi-ideed, turismiüritust, turismipaketti, marsruuti vms, mis viimase aasta (oktoobrist oktoobrini või aasta peale viimast tunnustamist) jooksul nähtavalt esile tõusis, arenes ja silma paistis. Tunnustatavaks võib olla eraisik, äriühing, sihtasutus, mittetulundusühing, füüsilisest isikust ettevõtja, riigimuuseum, ürituse korraldaja, kes on tuntud ja omab autoriteeti turismitegijate hulgas Järvamaal ja (soovitatavalt) Eestis ning on oma tegevusega käesoleval aastal toetanud ja aidanud kaasa turismi arengule Järvamaal. 

Kandidaadi esitamise ankeet SIIN

 

Järvamaa sõber

Konkursi eesmärk on tunnustada eraisikut, äriühingut, sihtasutust, mittetulundusühingut, füüsilisest isikust ettevõtjat või ürituse korraldajat, kes panustab enam Järvamaa arengusse, toetab kohalikku kogukonda või piirkonna ettevõtlust või on läbi viinud ettevõtlussündmuse, koostööprojekti, arenduse või rajanud ehitise, mis viimase aasta jooksul nähtavalt esile tõusis ja silma paistis. 

Kandidaadi esitamise ankeet SIIN

 

Parim talu

Konkursi eesmärk on tunnustada piirkondlikke edukaid talusid.

Kandidaadi esitamise ankeet SIIN

 

Parim kohalik toode ja/või teenus

Konkursi eesmärk on tunnustada parimat kohaliku ettevõtja toodet ja/või pakutavat teenust.

Kandidaadi esitamise ankeet SIIN  

 

Valikuprotsess:

Tunnustusele saavad kandidaate esitada kohalikud omavalitsused, ettevõtted, asutused ning üksikisikud.

Ettepanekud koos põhjendustega tuleb esitada ülaltoodud ankeetide vahendusel hiljemalt 30. augustiks 2019.

Valikukomisjon määrab igas kategoorias esimese koha saaja.

Valikukomisjonil on õigus läbi viia kandidaatide vastavushindamist ning võtta esitatud kandidaatide või esitajaga kontakti. 

Valikukomisjonil on õigus välja anda täiendavaid eripreemiaid või jätta kandidaatide ebapiisavuse või mittekvalifitseerumise korral mõnes kategoorias auhind välja andmata.

Kui komisjoni liige on kandidaat või lähedalt seotud kandidaadiga, siis taandab ta end selle kategooria hindamisest.

Parimate väljakuulutamine toimub 10. oktoobril 2019. aastal Järvamaa ettevõtjate pidulikul tunnustusüritusel.

Kandidaat peab omama majandustegevust Järva maakonnas.

Esitada võib mitu kandidaati, ühe kandidaadi võib esitada mitmes kategoorias.

 

Lisainfo:

Katrin Puusepp
juhatuse liige
Tel: 5349 7727
E-post: katrin@jarva.ee