« Tagasi

Järvamaa liitus roheliste sihtkohtade pilootprogrammiga

Roheliseks sihtkohaks pürgiv sihtkoht peab vastama üle 100 kriteeriumile, mis puudutavad näiteks keskkonda, kliimat, loodust, piirkonna kultuuri ja tavasid.

SA Järvamaa Arenduskeskuse eestvedamisel ühines Järvamaa kui sihtkoht üleilmse säästvat turismi arendava roheliste sihtkohtade (Green Destinations) pilootprogrammiga. Järvamaa saab kaks aastat kestva programmi raames taotleda rohelise sihtkoha kvaliteedimärgist ja seda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) Turismiarenduskeskuse toel.

Rohelise sihtkoha kvaliteedimärgis näitab, et sihtkoha elukorraldus arvestab keskkonnaga. Kui meie tulevane külastaja alles valib, kuhu puhkama tulla, võiks märgis olla üks tunnuseid või argumente, mille järgi sihtkoha külastaja saab kinnituse, et oleme usaldusväärne paik, kus tõesti arvestatakse loodussõbralikkusega.

Roheliseks sihtkohaks saamise nõuded ei räägi ainult turistidele pakutavatest teenustest, vaid sihtkoha tervest eluolust ja -korraldust: näiteks tuleb kirjeldada, kui keskkonnasäästlikult on korraldatud kohalik transport või kuidas majutusasutused sorteerivad prügi.  

Pilootprogrammis osalemine ja sihtkoha hindamine tähendab seda, et esmalt vaatab sihtkoht ise üle, kas piirkond sobib sellist kvaliteedimärgist kandma.

Teeme põhjaliku ülevaate oma elukorraldusest ja saame teada, kas oleme juba praegu sarnane nende sihtkohtadega, mida nimetatakse roheliseks või on meil pikk tee minna.

Saame välisekspertidelt tagasisidet, mida muuta ja täiustada. See on võimalus koos väliste abilistega analüüsida ja mõelda, kuidas Järvamaa saaks kaugemas tulevikus oma turismivaldkonnaga hakkama nõnda, et säilivad meie väärtuslik loodus, puhas vesi, ajalooline pärand.

Roheliseks sihtkohaks pürgiv sihtkoht peab vastama üle 100 kriteeriumile, mis puudutavad loodust (kogu ökosüsteemi), keskkonda (veekäitlus, õhukvaliteet, prügimajandus), kliimat, sihtkoha kultuuri ja tavasid, elanike sotsiaalset heaolu (sealhulgas elanike tervis, tööhõive), ettevõtluskeskkonda ja külalislahkust ning elanike kaasatust ja omavalitsuse juhtimist.

Peale Järvamaa löövad roheliste sihtkohtade pilootprogrammis kaasa Saaremaa koos Muhuga, Hiiumaa, Pärnu linn koos maakonnaga, Tartu, Lahemaa ja Rakvere. Osalemiskulud katab EAS.

Mujal maailmas on roheliste sihtkohtade programmiga liitunud üle 200 sihtkoha.

 

Ruth Aarma

juhataja

Telefon 5066140

E-post ruth@jarva.ee