Kutsume ettevõtjaid tööstuse digitaliseerimise ja personalijuhtimise digiauditeid tutvustavale infoseminarile

Järvamaa Arenduskeskus koostöös Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskusega kutsuvad mõlema maakonna ettevõtjad 11.septembril kell 12.00-16.00 Pajusi mõisa ait-kuivatis toimuvale tööstuse digitaliseerimise ja personalijuhtimise digiauditeid tutvustavale infoseminarile.

Sooviga aidata Jõgeva- ning Järvamaa ettevõtetel hinnata oma tänast olukorda, leida üles optimeerimist vajavad kohad ja panna paika olulised arengusuunad, pakume ettevõtjatele võimalust teha läbi regionaalsed tootmis- ja tööstusettevõtete digitaliseerimise ja personalijuhtimise auditid.

Auditite eesmärgiks on tutvustada ettevõtete juhtidele tootmise digitaliseerimise ulatust, fikseerida hetkeseis oma ettevõtetes ning tuua välja tootmise digitaliseerimise ja personalijuhtimise väljakutsed, mis seisavad Järva- ja Jõgevamaa ettevõtetel ees. Auditid on ettevõtetele tasuta!

11. septembril toimuval Infoseminaril käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Tööstus 4.0 olemus ja arengutrendid.
 • Tootmise automatiseerimine ja tööstusrobootika.
 • Digitaaltehnikate kasutamine tootmises: vajadus ja otstarbekus.
 • Ettevõtte digiauditi olemus ja selleks ettevalmistamine.
 • Näitlik digiauditi tulemuste tutvustus ja nende interpretatsioon.
 • Auditi ajakava tutvustus.
 • Küsimused ja diskussioonarutelu.
 • Personalijuhtimise aktuaalsus ja väljakutsed tänapäeva ning tuleviku
  tööstuses.
 • Personalijuhtimine kui protsess ja selle võtmevaldkondade ülevaatlik tutvustus.
 • Erinevate valdkondade esmane hinnang sisetunde põhjal (võimalus
  võrrelda hiljem oma tulemusega).
 • Näitliku raporti ja soovituste tutvustus.
 • Auditi ajakava tutvustus.

Auditite tegevused koosnevad neljast etapist:

 • Ettevõtte digitaliseerimise olemust, taset ja vajadust mõõtvat auditit ning personalijuhtimise auditit tutvustav seminar Pajusi mõisa ait-kuivatis 11.septembril 2019.
 • Digitaliseerimise ning personalijuhtimise auditite läbiviimine ja administreerimine, vastanud ettevõtete vastuste kokkuvõte ja koondraport.
 • Kokkuvõtete ja üldistuste tegemine ning võimalike tegevussuundade selgitamine. Sõltuvalt valimi esinduslikkusest ka järeldused Järva ning Jõgeva maakondade kohta.
 • Lõpuseminar koos digitaliseerimisauditi tulemuste esitamisega, sihtgrupile suunatud kokkuvõtlik esitlus, personalijuhtimise auditi tulemuste analüüs ning enamlevinud kitsaskohtade osas üldiste soovituste andmine Järvamaal Mäos, Sämmi grillis 23.oktoobril 2019.

Programmi täpsema sisuga saab tutvuda SIIN

Auditites ja infoseminaril osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerumine, mida saab teha SIIN

Infoseminarid ja auditid on planeeritud "Tööhõivekava" tegevusena, mida toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu fond ning Järvamaa Omavalitsuste Liit.  

Lisainfo:

Katrin Puusepp
juhatuse liige
Tel: 5349 7727

E-post: katrin@jarva.ee